Klippfiskseminar og kåring av Norges beste klippfisk

Klippfiskfest Logo Med Dekor

09:30 - 11:00 Konkurranse/bedømming Norges Beste Klippfisk (Milnbrygga - Norsk Klippfiskmuseum)

11:30 - 12:30 Lunsj Thon Hotell Kristiansund

12:30 – 12:40 Åpning ved konferansier Sveinung Flem, adm dir SUROFI

12:40 – 12:55 Kulturhistorisk klippfisksus v/ Seniorforsker Odd Williamsen, Nordmøre Museum

12:55 – 13:20 Hovedforedrag v/ fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

13:20 – 14:00 Forskning og ressursforvaltning i et krevende verdensbilde v/ havforsker Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet og adm dir Agnes Gundersen, Møreforsking

14:00 –14:10 Pause/ kaffe

14:10 – 14:30 Hvilken betydning har det makroøkonomiske bildet for klippfisknæringen? v/Sjeføkonom Inge Furre, Sparebanken Møre

14:30 – 15:30 Hva skjer i viktige klippfiskmarkeder? v/ Kari-Anne Johansen, Marketing Category Manager, Norges Sjømatråd. Digitale innledninger fra eksportutsendinger (Portugal, Brasil, Afrika og Norge/Norden).

15:30 – 16:10 Hva skal til for å øke bevisstheten om og forbruket av klippfisk nasjonalt? Samtale med Ronny Kolvik, Restaurant Bro, Ålesund. Marianne Øiahals, Bacalao til Folket, Oslo. Asgeir Bahre Hansen, Vindel AS, Kristiansund

16:10 – 16:30 Pause

16:30 – 16:50 Hvordan kan fylkeskommunen være en tydelig medspiller for klippfisknæringa? v/nærings- og kompetansedirektør Erik Brekken.

16:50 – 17:10 Åpen post

17:10 – 17:30 Avslutning v/ Svein Ove Haugland, adm dir Norges Råfisklag

18:30-19:30 Kåring Norges Beste Klippfisk (Lossiusgården)

20:00 Festmiddag med klippfisk og kultur (Thon Hotell Kristiansund)

 

Påmelding til henriette.hauvik@rafisklaget.no

Legg til i kalender

08.09.2022 09:30 08.09.2022 10:00 GMT+2 Klippfiskseminar og kåring av Norges beste klippfisk

09:30 - 11:00 Konkurranse/bedømming Norges Beste Klippfisk (Milnbrygga - Norsk Klippfiskmuseum)

11:30 - 12:30 Lunsj Thon Hotell Kristiansund

12:30 – 12:40 Åpning ved konferansier Sveinung Flem, adm dir SUROFI

12:40 – 12:55 Kulturhistorisk klippfisksus v/ Seniorforsker Odd Williamsen, Nordmøre Museum

12:55 – 13:20 Hovedforedrag v/ fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

13:20 – 14:00 Forskning og ressursforvaltning i et krevende verdensbilde v/ havforsker Bjarte Bogstad, Havforskningsinstituttet og adm dir Agnes Gundersen, Møreforsking

14:00 –14:10 Pause/ kaffe

14:10 – 14:30 Hvilken betydning har det makroøkonomiske bildet for klippfisknæringen? v/Sjeføkonom Inge Furre, Sparebanken Møre

14:30 – 15:30 Hva skjer i viktige klippfiskmarkeder? v/ Kari-Anne Johansen, Marketing Category Manager, Norges Sjømatråd. Digitale innledninger fra eksportutsendinger (Portugal, Brasil, Afrika og Norge/Norden).

15:30 – 16:10 Hva skal til for å øke bevisstheten om og forbruket av klippfisk nasjonalt? Samtale med Ronny Kolvik, Restaurant Bro, Ålesund. Marianne Øiahals, Bacalao til Folket, Oslo. Asgeir Bahre Hansen, Vindel AS, Kristiansund

16:10 – 16:30 Pause

16:30 – 16:50 Hvordan kan fylkeskommunen være en tydelig medspiller for klippfisknæringa? v/nærings- og kompetansedirektør Erik Brekken.

16:50 – 17:10 Åpen post

17:10 – 17:30 Avslutning v/ Svein Ove Haugland, adm dir Norges Råfisklag

18:30-19:30 Kåring Norges Beste Klippfisk (Lossiusgården)

20:00 Festmiddag med klippfisk og kultur (Thon Hotell Kristiansund)

 

Påmelding til henriette.hauvik@rafisklaget.no

Norsk klippfiskmuseum og Thon hotell Kristiansund KNN