Karrieredagene 2018

Karrieredagene 2018 arrangeres 19. og 20. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Surnadal kommer omlag 270 tiendeklassinger fra Halsa, Rindal, Sunndal og Surnadal. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld dere på allerede nå!

Følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor er påmeldt i Surnadal:
Ambulanse Midt Norge
Byggopp Møre og Romsdal
Consto Midt-Norge AS, avd. Surnadal
Hemne videregående skole
Høgskolen i Molde
Landbruk Surnadal
LO Møre og Romsdal
Marint kompetansesenter
Nordmøre Revisjon AS
OKAB Møre og Romsdal
Opplæringskontoret for elektrofag MR
Pipelife Norge AS
Surnadal kommune, Heimetenesta
Surnadal lensmannskontor
Surnadal sjukeheim
Surnadal vidaregåande skole
Tingvoll videregående skole
Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA
Vibo Entreprenør
Ålesund kunstfagskole

Legg til i kalender

19.09.2018 09:00 GMT+2 Karrieredagene 2018

Karrieredagene 2018 arrangeres 19. og 20. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Surnadal kommer omlag 270 tiendeklassinger fra Halsa, Rindal, Sunndal og Surnadal. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld dere på allerede nå!

Følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor er påmeldt i Surnadal:
Ambulanse Midt Norge
Byggopp Møre og Romsdal
Consto Midt-Norge AS, avd. Surnadal
Hemne videregående skole
Høgskolen i Molde
Landbruk Surnadal
LO Møre og Romsdal
Marint kompetansesenter
Nordmøre Revisjon AS
OKAB Møre og Romsdal
Opplæringskontoret for elektrofag MR
Pipelife Norge AS
Surnadal kommune, Heimetenesta
Surnadal lensmannskontor
Surnadal sjukeheim
Surnadal vidaregåande skole
Tingvoll videregående skole
Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA
Vibo Entreprenør
Ålesund kunstfagskole

Surnadal Idrettshall, Surnadal KNN