Karrieredagene 2018

Karrieredagene 2018 arrangeres 19. og 20. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Kristiansund kommer over 500 tiendeklassinger fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld dere på allerede nå!

Følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor er påmeldt i Kristiansund:
Ambulanse Kristiansund
Brages Kristiansund
Fagskolen i Kristiansund
GC Rieber Oils AS
Helse Møre og Romsdal/Kreftbehandling og palliasjon Nordmøre
Hemne videregående skole
Høgskolen i Molde
Kristiansund Brann og Redningstjeneste
Kristiansund kommune
Legeregnskap AS
LO Møre og Romsdal
Marint kompetansesenter
Nordmøre Revisjon AS
OKAB Møre og Romsdal
Opplæringskontoret for elektrofag MR
Opplæringskontoret for Maritime Fag
OTEK Nordmøre og Romsdal/TIP Kristiansund vgs
Politiet Kristiansund
Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor M&R
Service og samferdsel, Kristiansund videregående skole
Skretting AS
SpareBank 1 Nordvest
Thon Hotel Kristiansund
Tidens Krav
Tingvoll videregående skole
Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA
Ålesund kunstfagskole

Legg til i kalender

20.09.2018 09:00 GMT+2 Karrieredagene 2018

Karrieredagene 2018 arrangeres 19. og 20. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Kristiansund kommer over 500 tiendeklassinger fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld dere på allerede nå!

Følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor er påmeldt i Kristiansund:
Ambulanse Kristiansund
Brages Kristiansund
Fagskolen i Kristiansund
GC Rieber Oils AS
Helse Møre og Romsdal/Kreftbehandling og palliasjon Nordmøre
Hemne videregående skole
Høgskolen i Molde
Kristiansund Brann og Redningstjeneste
Kristiansund kommune
Legeregnskap AS
LO Møre og Romsdal
Marint kompetansesenter
Nordmøre Revisjon AS
OKAB Møre og Romsdal
Opplæringskontoret for elektrofag MR
Opplæringskontoret for Maritime Fag
OTEK Nordmøre og Romsdal/TIP Kristiansund vgs
Politiet Kristiansund
Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor M&R
Service og samferdsel, Kristiansund videregående skole
Skretting AS
SpareBank 1 Nordvest
Thon Hotel Kristiansund
Tidens Krav
Tingvoll videregående skole
Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA
Ålesund kunstfagskole

Kristiansund vgs/Braatthallen, Kristiansund KNN