Karrieredagene 2017

Karrieredagene 2017 arrangeres 20. og 21. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Surnadal kommer omlag 270 tiendeklassinger fra Halsa, Rindal, Sunndal og Surnadal. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld på din bedrift!


Følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor er påmeldt i Surnadal:
Ambulanse Midt-Norge
Atlanten videregående skole
Halsa sykehjem
Hemne videregående skole
Høgskolen i Molde
Indre Nordmøre Opplæringskontor
Kristiansund videregående skole
LO Møre og Romsdal
Marint Kompetansesenter
Nordmøre Revisjon AS
OKAB MR
Opplæringskontoret for elektrofag
Opplæringskontoret Sunndal, Nesset, Tingvoll, Gjemnes
Pipelife
Surnadal kommune, Heimetenesta og Helse og familie
Surnadal og Rindal lensmannskontor
Surnadal sjukeheim
Surnadal Sparebank
Surnadal videregåande skole
Svorka
Tingvoll Videregående Skole
Todal og Surnadal Bondelag
Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA
Vibo Entreprenør AS

Legg til i kalender

20.09.2017 09:00 GMT+2 Karrieredagene 2017

Karrieredagene 2017 arrangeres 20. og 21. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Surnadal kommer omlag 270 tiendeklassinger fra Halsa, Rindal, Sunndal og Surnadal. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld på din bedrift!


Følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor er påmeldt i Surnadal:
Ambulanse Midt-Norge
Atlanten videregående skole
Halsa sykehjem
Hemne videregående skole
Høgskolen i Molde
Indre Nordmøre Opplæringskontor
Kristiansund videregående skole
LO Møre og Romsdal
Marint Kompetansesenter
Nordmøre Revisjon AS
OKAB MR
Opplæringskontoret for elektrofag
Opplæringskontoret Sunndal, Nesset, Tingvoll, Gjemnes
Pipelife
Surnadal kommune, Heimetenesta og Helse og familie
Surnadal og Rindal lensmannskontor
Surnadal sjukeheim
Surnadal Sparebank
Surnadal videregåande skole
Svorka
Tingvoll Videregående Skole
Todal og Surnadal Bondelag
Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA
Vibo Entreprenør AS

Surnadal Idrettshall, Surnadal KNN