Karrieredagene 2017

Karrieredagene 2017 arrangeres 20. og 21. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Kristiansund kommer over 500 tiendeklassinger fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld på din bedrift!

Følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor er påmeldt i Kristiansund:
A/S Norske Shell
Adcom
Ambulanse Kristiansund
Atlanten videregående skole
Bryggekanten brasserie
Byggopp
Fagskolen i Kristiansund
GC Rieber Oils
Hemne videregående skole
Høgskolen i Molde
Kristiansund kommune
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Kristiansund Politistasjon
Kristiansund videregående skole
LO Møre og Romsdal
Marint Kompetansesenter
Nordmøre Energiverk
Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor
Nordmøre Revisjon AS
OKAB MR
Opplæringskontoret for bilag Nordmøre og Romsdal
Opplæringskontoret for elektrofag
Opplæringskontoret for Maritime Fag Nordvest
OTEK Nordmøre og Romsdal
Promek
Recover Nordic
Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor M&R
Skretting
SpareBank 1 Nordvest
Tingvoll Videregående Skole
Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA

Legg til i kalender

21.09.2017 09:00 GMT+2 Karrieredagene 2017

Karrieredagene 2017 arrangeres 20. og 21. september i henholdsvis Surnadal og Kristiansund. Til Kristiansund kommer over 500 tiendeklassinger fra Aure, Averøy, Kristiansund, Smøla og Tingvoll. Disse unge voksne står foran et viktig utdanningsvalg til våren, og dere som bedrifter kan være med å forme dette valget, og på så måte bidra til rekruttering i egen sektor.

Karrieredagene er et arrangement i regi av av Møre og Romsdal fylkeskommune, og arrangeres i hele fylket i samarbeid med lokale aktører. Målet er at dagen skal bidra til at elevene får mer kunnskap til yrker og muligheter som finnes i egen region. Dette skal ikke være en messe, men en dag hvor elevene skal få en sjanse til å teste, prøve å "kjenne på" egen kropp, hvordan utdannings- og arbeidslivet er bygd opp og organisert.

For å få til et vellykket arrangement, er dette en stor dugnad i samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og kommuner i fylket. Karrieredagene gir muligheter for både elevene og bedriftene, hvor elevene får et mer reelt innblikk i en arbeidshverdag, og kan hjelpe med valg videre, mens bedriftene kan se på dette som en langsiktig rekruttering. Vi håper næringslivet på Nordmøre ser positivt på arrangementet og har lyst til å være med å lage en spennende og utfordrende dag for elevene!

Tenk langsiktig rekruttering for bransje og region - Meld på din bedrift!

Følgende bedrifter, utdanningsinstitusjoner og opplæringskontor er påmeldt i Kristiansund:
A/S Norske Shell
Adcom
Ambulanse Kristiansund
Atlanten videregående skole
Bryggekanten brasserie
Byggopp
Fagskolen i Kristiansund
GC Rieber Oils
Hemne videregående skole
Høgskolen i Molde
Kristiansund kommune
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Kristiansund Politistasjon
Kristiansund videregående skole
LO Møre og Romsdal
Marint Kompetansesenter
Nordmøre Energiverk
Nordmøre og Romsdal kommunale opplæringskontor
Nordmøre Revisjon AS
OKAB MR
Opplæringskontoret for bilag Nordmøre og Romsdal
Opplæringskontoret for elektrofag
Opplæringskontoret for Maritime Fag Nordvest
OTEK Nordmøre og Romsdal
Promek
Recover Nordic
Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor M&R
Skretting
SpareBank 1 Nordvest
Tingvoll Videregående Skole
Transportbransjens Opplæringskontor for Møre og Romsdal SA

Kristiansund vgs/Braatthallen, Kristiansund KNN