Innspill- og dialogmøte: Kommuneplanens arealdel

Storkaia Kristiansund

Hovedutvalg Plan og bygning i Kristiansund skal om kort tid sende kommuneplanens arealdel ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Før Hovedutvalget ferdigstiller sitt høringsdokument vil medlemmer fra Hovedutvalg Plan og bygning gjennomføre innspill- og dialogmøte med næringslivet. 

Møtet har kommet i stand etter et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforening og Ocean Network. Det legges opp til en felles innledning og deretter dialog.

Tid: Mandag 22. november kl. 12:00 - 14:30
Sted: Bystyresalen, Rådhuset i Kristiansund
Målgruppe: Næringslivet i Kristiansund

Hovedutvalgets medlemmer vil være tilstede sammen med representanter fra plan- og bygningsenheten.

Klikk her for å se saksdokumentene for Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - 2. gangs behandling.

Legg til i kalender

22.11.2021 12:00 22.11.2021 02:30 GMT+2 Innspill- og dialogmøte: Kommuneplanens arealdel

Hovedutvalg Plan og bygning i Kristiansund skal om kort tid sende kommuneplanens arealdel ut på 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Før Hovedutvalget ferdigstiller sitt høringsdokument vil medlemmer fra Hovedutvalg Plan og bygning gjennomføre innspill- og dialogmøte med næringslivet. 

Møtet har kommet i stand etter et samarbeid mellom Kristiansund og Nordmøre Næringsforening og Ocean Network. Det legges opp til en felles innledning og deretter dialog.

Tid: Mandag 22. november kl. 12:00 - 14:30
Sted: Bystyresalen, Rådhuset i Kristiansund
Målgruppe: Næringslivet i Kristiansund

Hovedutvalgets medlemmer vil være tilstede sammen med representanter fra plan- og bygningsenheten.

Klikk her for å se saksdokumentene for Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - 2. gangs behandling.

Bystyresalen, Rådhuset i Kristiansund KNN