Innovasjonstalen 2017

År 2030: Norges inntekter fra oljenæringen er bare en brøkdel av det de var. Likevel lever vi fortsatt godt her i landet. Produktiviteten i offentlig sektor øker kraftig. En ny retning for landet og nye samarbeid mellom det offentlige og private har skapt nye vekstnæringer, inntekter og arbeidsplasser.

Innovasjon Norge gjør tankeeksperimentet: Vi utforsker hva som er mulig å få til når offentlig og privat sektor samarbeider tett om å lage innovative løsninger og velferdstjenester. Hvordan vil det påvirke er fremtidig Statsbudsjett?

En av anbefalingene i Innovasjonstalen 2016 var å få det offentlige og private til å jobbe i partnerskap for å utvikle innovative løsninger i verdensklasse.  Innovasjonstalen og Drømmeløftsrapport 2017 gir innspill til ny retning for offentlig og privat innovasjonssamarbeid for Norge»:

 • Hvorfor og hvordan kan det offentlige og det private sammen utvikle verdens beste løsninger?
 • Hvilke virkemidler og grep må vi ta for at offentlig og privat samarbeid om innovasjon, skal bli den nye normalen?
 • Hvordan kan økt offentlig og privat samarbeid endre både inntektene og utgiftene

 

Program:

 • Registrering fra kl. 13:30
 • Velkommen, kl. 14:00
 • Innovasjonstalen 2017 v/direktør Bodil Palma Hollingsæter, Innovasjon Norge Møre og Romsdal
 • Sykehusbygg skal bygge fremtidens sjukehus, spekket med ny teknologi og løsninger for moderne pasientbehandling. Hvilke muligheter gir dette for innovasjonssamarbeid? Vi presenterer behov og muligheter.
  • Helle Jensen, prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
  • Kjell Are Furnes, daglig leder Ably Medical AS
  • Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge
 • Paneldebatt med mulighet for spørsmål fra salen
 • Enkel servering og mingling
 • Avslutning kl. 16.00


Arrangementet er åpent for alle med interesse for næringsutvikling og offentlig-privat samarbeid.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Velkommen!

Legg til i kalender

20.06.2017 02:00 GMT+2 Innovasjonstalen 2017

År 2030: Norges inntekter fra oljenæringen er bare en brøkdel av det de var. Likevel lever vi fortsatt godt her i landet. Produktiviteten i offentlig sektor øker kraftig. En ny retning for landet og nye samarbeid mellom det offentlige og private har skapt nye vekstnæringer, inntekter og arbeidsplasser.

Innovasjon Norge gjør tankeeksperimentet: Vi utforsker hva som er mulig å få til når offentlig og privat sektor samarbeider tett om å lage innovative løsninger og velferdstjenester. Hvordan vil det påvirke er fremtidig Statsbudsjett?

En av anbefalingene i Innovasjonstalen 2016 var å få det offentlige og private til å jobbe i partnerskap for å utvikle innovative løsninger i verdensklasse.  Innovasjonstalen og Drømmeløftsrapport 2017 gir innspill til ny retning for offentlig og privat innovasjonssamarbeid for Norge»:

 • Hvorfor og hvordan kan det offentlige og det private sammen utvikle verdens beste løsninger?
 • Hvilke virkemidler og grep må vi ta for at offentlig og privat samarbeid om innovasjon, skal bli den nye normalen?
 • Hvordan kan økt offentlig og privat samarbeid endre både inntektene og utgiftene

 

Program:

 • Registrering fra kl. 13:30
 • Velkommen, kl. 14:00
 • Innovasjonstalen 2017 v/direktør Bodil Palma Hollingsæter, Innovasjon Norge Møre og Romsdal
 • Sykehusbygg skal bygge fremtidens sjukehus, spekket med ny teknologi og løsninger for moderne pasientbehandling. Hvilke muligheter gir dette for innovasjonssamarbeid? Vi presenterer behov og muligheter.
  • Helle Jensen, prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
  • Kjell Are Furnes, daglig leder Ably Medical AS
  • Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud, seniorrådgiver i Innovasjon Norge
 • Paneldebatt med mulighet for spørsmål fra salen
 • Enkel servering og mingling
 • Avslutning kl. 16.00


Arrangementet er åpent for alle med interesse for næringsutvikling og offentlig-privat samarbeid.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Velkommen!

Quality Hotel Alexandra, Storgata 1, Molde KNN