Innkalling til ordinær generalforsamling i Kvernberget Vekst

Kvernberget Vekst

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 2. Konstituering av møtet
  - Valg av møteleder
  - Valg av referent
  - Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med styreleder
 1. Godkjennelse av årsregnskap og revisjonsberetning for 2021

 2. Fastsettelse av honorar til styret og godkjennelse av honorar til revisor

 3. Valg
  - Styre
  - Leder
  - Revisor
  - Valgkomité


Trykk her eller lengre ned på siden for påmelding 

Det er mulighet for å møte med fullmakt, skjema følger i Sakspapir vil bli tilsendt en uke før møtet.

Legg til i kalender

24.05.2023 04:15 24.05.2023 05:30 GMT+2 Innkalling til ordinær generalforsamling i Kvernberget Vekst

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

 2. Konstituering av møtet
  - Valg av møteleder
  - Valg av referent
  - Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med styreleder
 1. Godkjennelse av årsregnskap og revisjonsberetning for 2021

 2. Fastsettelse av honorar til styret og godkjennelse av honorar til revisor

 3. Valg
  - Styre
  - Leder
  - Revisor
  - Valgkomité


Trykk her eller lengre ned på siden for påmelding 

Det er mulighet for å møte med fullmakt, skjema følger i Sakspapir vil bli tilsendt en uke før møtet.

Comfort Hotel Fosna KNN