Digitalt informasjonsmøte om desentralisert ingeniørutdanning på Nordmøre

Maskinfag Xx

Etter initiativ fra Hydro Sunndal og Sunndal Næringsselskap tilbys nå desentralisert ingeniørutdanning i maskinfag med oppstart høsten 2024. Deltidsutdanningen tilpasses regionalt med et eget mattetilbud våren 2024, og tilbud om lokale samlinger under selve ingeniørstudiet.

Du kan lese mer om utdanningstilbudet ved å trykke på denne lenken

Sammen med NTNU Gjøvik, Sunndal Vidaregåande skole, Hydro Sunndal og Sunndal Næringsselskap AS inviterer vi bedrifter og potensielle studenter til informasjonsmøte 6. mars kl. 14.00.

Møtet er digitalt.

 Meld deg på møtet i denne lenken

Legg til i kalender

06.03.2024 02:00 14.03.2024 03:30 GMT+2 Digitalt informasjonsmøte om desentralisert ingeniørutdanning på Nordmøre

Etter initiativ fra Hydro Sunndal og Sunndal Næringsselskap tilbys nå desentralisert ingeniørutdanning i maskinfag med oppstart høsten 2024. Deltidsutdanningen tilpasses regionalt med et eget mattetilbud våren 2024, og tilbud om lokale samlinger under selve ingeniørstudiet.

Du kan lese mer om utdanningstilbudet ved å trykke på denne lenken

Sammen med NTNU Gjøvik, Sunndal Vidaregåande skole, Hydro Sunndal og Sunndal Næringsselskap AS inviterer vi bedrifter og potensielle studenter til informasjonsmøte 6. mars kl. 14.00.

Møtet er digitalt.

 Meld deg på møtet i denne lenken

Teams KNN