Grunnopplæring HMS (40 timers kurs)

Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud.

Når: 14.-15. og 21.-22. november (4 dager)

Hvem er kurset for?

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell.  Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA/BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs.

Kursinnhold:

Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles:

• Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter
• Samarbeid, trivsel og ledelse
• Kartlegging av egen arbeidsplass
• Fysisk- og kjemisk helsefare
• HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder.

Kursholder:
Kommer.

Pris: kr 9.300,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 10.800,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Legg til i kalender

14.11.2017 09:00 GMT+2 Grunnopplæring HMS (40 timers kurs)

Deltakerne skal utvikle forståelse for hva som virker inn på ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, teknikker og ferdigheter for hvordan en kan arbeide som verneombud.

Når: 14.-15. og 21.-22. november (4 dager)

Hvem er kurset for?

Kurset retter seg mot verneombud, ledere og hms-personell.  Verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å gjennomføre 40-timers kurset, men EBA/BNL anbefaler at alle som jobber med og har ansvar for HMS deltar på et 40-timers kurs.

Kursinnhold:

Opplæringen gir en innføring i regelverk og HMS-forhold. Følgende temaer behandles:

• Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven med forskrifter
• Samarbeid, trivsel og ledelse
• Kartlegging av egen arbeidsplass
• Fysisk- og kjemisk helsefare
• HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, handlingsplaner og tiltak

Kurset gjennomføres med stor vekt på deltakeraktivitet i form av oppgaver og case-jobbing supplert med forelesninger på sentrale områder.

Kursholder:
Kommer.

Pris: kr 9.300,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 10.800,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Kongens Plass 1, 6509 Kristiansund KNN