Medlemsmøte & Årsmøte

Årsmøte

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til kombinert medlemsmøte og generalforsamling på Quality hotell Grand Kristiansund tirsdag 24.mai.  

Program:
kl. 11.30 Lunsj 

kl. 1215 Medlemsmøte  
Temperaturen på næringslivet i regionen 
Ronny Stormo og Jan Åge Neerland, SpareBank1 Nordmøre 

Hvordan implementere bærekraft i SMB'er? 
Eirik Kanck, UN Global Compact Norge 

Kl. 13.15 Generalforsamling (KNN AS)/ Årsmøte (KNN forening

SAKSLISTE:
1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
2. Valg av møteleder, referent og en til å underskrive protokollene
3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning  
5. Fastsettelse av:
   a. Kontingent og serviceavgift,
   b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
6. Valg av: 
    a. Styremedlemmer og varamedlemmer
    b. Styreleder og nestleder
    c. Revisor
    d. Valgkomité
    e. Leder for valgkomité

På grunn av mat bestilling ber vi om en påmelding innen 20.mai. 

Saksdokumenter 

KNN AS: Årsregnskap og Revisjonsberetning

KNN forening: Årsregnskap og Revisjonsberetning 

Årsrapport

VELKOMMEN!

Legg til i kalender

24.05.2022 11:30 GMT+2 Medlemsmøte & Årsmøte

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer til kombinert medlemsmøte og generalforsamling på Quality hotell Grand Kristiansund tirsdag 24.mai.  

Program:
kl. 11.30 Lunsj 

kl. 1215 Medlemsmøte  
Temperaturen på næringslivet i regionen 
Ronny Stormo og Jan Åge Neerland, SpareBank1 Nordmøre 

Hvordan implementere bærekraft i SMB'er? 
Eirik Kanck, UN Global Compact Norge 

Kl. 13.15 Generalforsamling (KNN AS)/ Årsmøte (KNN forening

SAKSLISTE:
1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
2. Valg av møteleder, referent og en til å underskrive protokollene
3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning  
5. Fastsettelse av:
   a. Kontingent og serviceavgift,
   b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
6. Valg av: 
    a. Styremedlemmer og varamedlemmer
    b. Styreleder og nestleder
    c. Revisor
    d. Valgkomité
    e. Leder for valgkomité

På grunn av mat bestilling ber vi om en påmelding innen 20.mai. 

Saksdokumenter 

KNN AS: Årsregnskap og Revisjonsberetning

KNN forening: Årsregnskap og Revisjonsberetning 

Årsrapport

VELKOMMEN!

Quality Hotel Grand Kristiansund KNN