Generalforsamling & medlemsmøte

Tid:                        Mandag 15.mai kl. 1200-1400
Sted:                     Quality Hotel Grand, Kristiansund

Eiermøte/Medlemsmøte:

Campus Kristiansund – arbeidet med prosjektet er i gang. 
ved Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund

Hva har vært viktig i 2016, og hvor er fokuset fremover?
ved Finn Backer, daglig leder KNN

SAKSLISTE GENERALFORSAMLING:

1. Åpning av møte ved styreleder Arne Alnæs
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
5. Fastsettelse av:
a. Kontigent
b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
6. Valg av:
a. Styremedlemmer og varamedlemmer
b. Styreleder og nestleder
c. Revisor
d. Valgkomité
e. Leder for valgkomité

Se innkallingene her:
Innkalling KNN AS
Innkalling KNN Forening 

Grunnet servering ber vi om påmelding til post@knn.no eller tlf. 71 57 02 80 innen 11.mai 2017

Saksdokumenter finner du her:
Styrets årsberetning forening

Styrets årsberetning AS

Årsregnskap KNN AS

Årsregnskap KNN Forening

Legg til i kalender

15.05.2017 12:00 GMT+2 Generalforsamling & medlemsmøte

Tid:                        Mandag 15.mai kl. 1200-1400
Sted:                     Quality Hotel Grand, Kristiansund

Eiermøte/Medlemsmøte:

Campus Kristiansund – arbeidet med prosjektet er i gang. 
ved Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund

Hva har vært viktig i 2016, og hvor er fokuset fremover?
ved Finn Backer, daglig leder KNN

SAKSLISTE GENERALFORSAMLING:

1. Åpning av møte ved styreleder Arne Alnæs
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
5. Fastsettelse av:
a. Kontigent
b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
6. Valg av:
a. Styremedlemmer og varamedlemmer
b. Styreleder og nestleder
c. Revisor
d. Valgkomité
e. Leder for valgkomité

Se innkallingene her:
Innkalling KNN AS
Innkalling KNN Forening 

Grunnet servering ber vi om påmelding til post@knn.no eller tlf. 71 57 02 80 innen 11.mai 2017

Saksdokumenter finner du her:
Styrets årsberetning forening

Styrets årsberetning AS

Årsregnskap KNN AS

Årsregnskap KNN Forening

Quality Hotel Grand, Kristiansund KNN