Medlemsmøte, årsmøte og generalforsamling i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

MONO 43 KNN Generalforsamling (3)

Medlemsmøte kl.14:00

Hvem skal eie Norge? – Aksjon for norsk eierskap - v/Espen Remme, Aksjonskoordinator 

Fokusområder for regionen fremover - v/ Ole J. Rugset, Daglig leder KNN


Årsmøte og generalforsamling kl.15:00

Til våre medlemmer og aksjonærer,

ÅRSMØTE I KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM OG GENERALFORSAMLING I KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS
Det innkalles med dette til generalforsamling og årsmøte.

Sted:              Quality Hotel Grand Kristiansund

SAKSLISTE:

 1. Åpning av møte ved styreleder Vegard Nekstad
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte
 5. Endring av selskapsnavn
 6. Fastsettelse av:
  1. Kontingent og serviceavgift
  2. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 7. Valg av:
  1. Styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Styreleder og nestleder
  3. Revisor
  4. Valgkomité
  5. Leder for valgkomité

Påmelding til medlemsmøte 

 

Kristiansund, 26.april 2024

Med vennlig hilsen

Vegard Nekstad/sign

Styreleder


Har du ikke mottatt sakspapirer?

Send oss en e-post, så får du dem tilsendt!

 

Legg til i kalender

03.06.2024 02:00 GMT+2 Medlemsmøte, årsmøte og generalforsamling i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Medlemsmøte kl.14:00

Hvem skal eie Norge? – Aksjon for norsk eierskap - v/Espen Remme, Aksjonskoordinator 

Fokusområder for regionen fremover - v/ Ole J. Rugset, Daglig leder KNN


Årsmøte og generalforsamling kl.15:00

Til våre medlemmer og aksjonærer,

ÅRSMØTE I KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM OG GENERALFORSAMLING I KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS
Det innkalles med dette til generalforsamling og årsmøte.

Sted:              Quality Hotel Grand Kristiansund

SAKSLISTE:

 1. Åpning av møte ved styreleder Vegard Nekstad
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte
 5. Endring av selskapsnavn
 6. Fastsettelse av:
  1. Kontingent og serviceavgift
  2. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 7. Valg av:
  1. Styremedlemmer og varamedlemmer
  2. Styreleder og nestleder
  3. Revisor
  4. Valgkomité
  5. Leder for valgkomité

Påmelding til medlemsmøte 

 

Kristiansund, 26.april 2024

Med vennlig hilsen

Vegard Nekstad/sign

Styreleder


Har du ikke mottatt sakspapirer?

Send oss en e-post, så får du dem tilsendt!

 

Quality Hotel Grand Kristiansund KNN