Generalforsamling & Årsmøte

Tid:                     Torsdag 8.mars kl. 1100-1300
Sted:                   Scandic Hotel, Kristiansund

Medlemsmøte/Eiermøte:
«UT MOT HAV»
- en felles satsing inn mot havnæringene
ved Nils Erik Pettersen, daglig leder Apoint  

Tilbakeblikk på året 2017
ved Finn Backer, daglig leder KNN

SAKSLISTE ÅRSMØTE:

 1. Åpning av møte ved styreleder Arne Alnæs
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Fastsettelse av:
  a. Kontingent
  b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 6. Valg av:
  a. Styremedlemmer og varamedlemmer
  b. Styreleder og nestleder
  c. Revisor
  d. Valgkomité
  e. Leder for valgkomité


SAKSLISTE GENERALFORSAMLING:

 1. Åpning av møte ved styreleder Arne Alnæs
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Fastsettelse av:
  a. Serviceavgift
  b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 6. Valg av:
  a. Styremedlemmer og varamedlemmer
  b. Styreleder og nestleder
  c. Revisor


Se innkallingene her:
Innkalling KNN AS
Innkalling KNN Forening

Grunnet servering ber vi om påmelding via skjema innen 5. mars 2018

Saksdokumenter finner du her:
Årsberetning og regnskap KNN Forening
Årsberetning og regnskap KNN AS 
Valgkomiteens innstilling

Legg til i kalender

08.03.2018 11:00 GMT+2 Generalforsamling & Årsmøte

Tid:                     Torsdag 8.mars kl. 1100-1300
Sted:                   Scandic Hotel, Kristiansund

Medlemsmøte/Eiermøte:
«UT MOT HAV»
- en felles satsing inn mot havnæringene
ved Nils Erik Pettersen, daglig leder Apoint  

Tilbakeblikk på året 2017
ved Finn Backer, daglig leder KNN

SAKSLISTE ÅRSMØTE:

 1. Åpning av møte ved styreleder Arne Alnæs
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Fastsettelse av:
  a. Kontingent
  b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 6. Valg av:
  a. Styremedlemmer og varamedlemmer
  b. Styreleder og nestleder
  c. Revisor
  d. Valgkomité
  e. Leder for valgkomité


SAKSLISTE GENERALFORSAMLING:

 1. Åpning av møte ved styreleder Arne Alnæs
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Fastsettelse av:
  a. Serviceavgift
  b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 6. Valg av:
  a. Styremedlemmer og varamedlemmer
  b. Styreleder og nestleder
  c. Revisor


Se innkallingene her:
Innkalling KNN AS
Innkalling KNN Forening

Grunnet servering ber vi om påmelding via skjema innen 5. mars 2018

Saksdokumenter finner du her:
Årsberetning og regnskap KNN Forening
Årsberetning og regnskap KNN AS 
Valgkomiteens innstilling

Scandic Hotel, Kristiansund KNN