Generalforsamling & Årsmøte

Gavel 2492011 1920

Direktelink til møtet finner du ved å klikke her. 

Tid: Onsdag 26. mai kl. 10:00 - 11:30
Sted: Microsoft Teams

Innledningsvis vil det bli gitt en orientering fra administrasjonen om året 2020.


SAKSLISTE:
1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
5. Fastsettelse av:
    a. Kontingent og serviceavgift
    b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
6. Valg av:
    a. Styremedlemmer og varamedlemmer
    b. Styreleder og nestleder
    c. Revisor
    d. Valgkomité
    e. Leder for valgkomité

Siden møtet er digitalt kreves påmelding. Link til møtet sendes dagen i forveien.

Saksdokumenter:
Innkalling til Generalforsamling & Årsmøte
Årsrapport 2020
Årsregnskap KNN 
Revisjonsberetning KNN
Årsregnskap KNN AS
Revisjonsberetning KNN AS
Valgkomiteens innstilling

Legg til i kalender

26.05.2021 10:00 GMT+2 Generalforsamling & Årsmøte

Direktelink til møtet finner du ved å klikke her. 

Tid: Onsdag 26. mai kl. 10:00 - 11:30
Sted: Microsoft Teams

Innledningsvis vil det bli gitt en orientering fra administrasjonen om året 2020.


SAKSLISTE:
1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
5. Fastsettelse av:
    a. Kontingent og serviceavgift
    b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
6. Valg av:
    a. Styremedlemmer og varamedlemmer
    b. Styreleder og nestleder
    c. Revisor
    d. Valgkomité
    e. Leder for valgkomité

Siden møtet er digitalt kreves påmelding. Link til møtet sendes dagen i forveien.

Saksdokumenter:
Innkalling til Generalforsamling & Årsmøte
Årsrapport 2020
Årsregnskap KNN 
Revisjonsberetning KNN
Årsregnskap KNN AS
Revisjonsberetning KNN AS
Valgkomiteens innstilling

Microsoft Teams KNN