Generalforsamling & Årsmøte

Tid: Onsdag 20. mai kl. 15:00 - ca. 16:00
Sted: Microsoft Teams

Tilbakeblikk på året 2019
ved Monika G. Eeg, konst. daglig leder KNN

SAKSLISTE ÅRSMØTE i KNN Forening:
1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 
5. Fastsettelse av:
    a. Kontigent
    b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
6. Valg av:
    a. Styremedlemmer og varamedlemmer
    b. Styreleder og nestleder
    c. Revisor
    d. Valgkomité
    e. Leder for valgkomité
Valgkomiteens instilling 


SAKSLISTE GENERALFORSAMLING i KNN AS:
1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 
5. Fastsettelse av:
    a. Serviceavgift
    b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer 
6. Valg av:
    a. Styremedlemmer og varamedlemmer
    b. Styreleder og nestleder
    c. Revisor 


Teknisk gjennomføring: Link til møtet vil bli sendt i e-post før oppstart.

Send e-post til hanne@knn.no - dersom du ikke har mottatt link til møtet.

Legg til i kalender

20.05.2020 03:00 GMT+2 Generalforsamling & Årsmøte

Tid: Onsdag 20. mai kl. 15:00 - ca. 16:00
Sted: Microsoft Teams

Tilbakeblikk på året 2019
ved Monika G. Eeg, konst. daglig leder KNN

SAKSLISTE ÅRSMØTE i KNN Forening:
1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 
5. Fastsettelse av:
    a. Kontigent
    b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
6. Valg av:
    a. Styremedlemmer og varamedlemmer
    b. Styreleder og nestleder
    c. Revisor
    d. Valgkomité
    e. Leder for valgkomité
Valgkomiteens instilling 


SAKSLISTE GENERALFORSAMLING i KNN AS:
1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse. 
5. Fastsettelse av:
    a. Serviceavgift
    b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer 
6. Valg av:
    a. Styremedlemmer og varamedlemmer
    b. Styreleder og nestleder
    c. Revisor 


Teknisk gjennomføring: Link til møtet vil bli sendt i e-post før oppstart.

Send e-post til hanne@knn.no - dersom du ikke har mottatt link til møtet.

Microsoft Teams KNN