Generalforsamling & Årsmøte

Tid:                     Onsdag 15.mai kl. 1400-1600
Sted:                   Quality Hotell Grand, Kristiansund

Medlemsmøte/Eiermøte:

«Campus Kristiansund – nå skjer det! Vil du være med ombord?»
ved Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund 

Tilbakeblikk på året 2018
ved Monika G. Eeg, konst. daglig leder KNN

SAKSLISTE ÅRSMØTE:

 1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Fastsettelse av:
  a. Kontingent (KNN) /Serviceavgift (KNN AS)
  b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 6. Vedtektsendringer
 7. Valg av:
  a. Styremedlemmer og varamedlemmer
  b. Styreleder og nestleder
  c. Revisor
  d. Valgkomité
  e. Leder for valgkomité

 

Grunnet servering ber vi om påmelding via skjema innen 13.mai 2019

Saksdokumentene finner du her:
Årsregnskap KNN Forening 
Årsregnskap KNN AS 
Valgkomiteens innstilling 
Vedtektsendring 

Årsrapport 2018

Legg til i kalender

15.05.2019 02:00 GMT+2 Generalforsamling & Årsmøte

Tid:                     Onsdag 15.mai kl. 1400-1600
Sted:                   Quality Hotell Grand, Kristiansund

Medlemsmøte/Eiermøte:

«Campus Kristiansund – nå skjer det! Vil du være med ombord?»
ved Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund 

Tilbakeblikk på året 2018
ved Monika G. Eeg, konst. daglig leder KNN

SAKSLISTE ÅRSMØTE:

 1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Fastsettelse av:
  a. Kontingent (KNN) /Serviceavgift (KNN AS)
  b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 6. Vedtektsendringer
 7. Valg av:
  a. Styremedlemmer og varamedlemmer
  b. Styreleder og nestleder
  c. Revisor
  d. Valgkomité
  e. Leder for valgkomité

 

Grunnet servering ber vi om påmelding via skjema innen 13.mai 2019

Saksdokumentene finner du her:
Årsregnskap KNN Forening 
Årsregnskap KNN AS 
Valgkomiteens innstilling 
Vedtektsendring 

Årsrapport 2018

Quality Hotell Grand, Kristiansund KNN