Frokostseminar: Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid

Foredrag Konferanse Adobestock 272390946

Dagens bedrifter står overfor stor endringstakt innen teknologi, kundebehov, nye forretningsmodeller, krav til bærekraft, og økt trusselbilde knyttet til cybersikkerhet. Dette gjør at styret, som er virksomhetens øverste ansvarlige ledelse, står overfor store utfordringer med å lede utviklingen av bedriften i riktig retning. Samtidig står styret overfor en stadig mer kritisk observasjon fra interessenter og samfunnet ellers. Dette er drivere for at styrer må vie stadig mer oppmerksomhet på sin verdiskapende funksjon for bedriften.

Tema: Hensikten med, og hovedelementene i verdiskapende og bærekraftig styrearbeid
Tid: Onsdag 8. juni, kl. 08.30-09.30
Sted: Microsoft Teams

Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med Vindel og iStyrelsen AS. Foredragsholder vil være Bjarne Aamodt, Styreleder og partner i iStyrelsen AS. Tidligere næringslivsleder og styreleder i en rekke selskaper, nasjonalt og internasjonalt. Det vil bli anledning til å stille spørsmål under møtet.

Frist for påmelding er satt til 7. juni kl. 12.00. Lenke til møtet sendes påmeldte i forkant. 

Legg til i kalender

08.06.2022 08:30 08.06.2022 09:30 GMT+2 Frokostseminar: Verdiskapende og bærekraftig styrearbeid

Dagens bedrifter står overfor stor endringstakt innen teknologi, kundebehov, nye forretningsmodeller, krav til bærekraft, og økt trusselbilde knyttet til cybersikkerhet. Dette gjør at styret, som er virksomhetens øverste ansvarlige ledelse, står overfor store utfordringer med å lede utviklingen av bedriften i riktig retning. Samtidig står styret overfor en stadig mer kritisk observasjon fra interessenter og samfunnet ellers. Dette er drivere for at styrer må vie stadig mer oppmerksomhet på sin verdiskapende funksjon for bedriften.

Tema: Hensikten med, og hovedelementene i verdiskapende og bærekraftig styrearbeid
Tid: Onsdag 8. juni, kl. 08.30-09.30
Sted: Microsoft Teams

Frokostseminaret arrangeres i samarbeid med Vindel og iStyrelsen AS. Foredragsholder vil være Bjarne Aamodt, Styreleder og partner i iStyrelsen AS. Tidligere næringslivsleder og styreleder i en rekke selskaper, nasjonalt og internasjonalt. Det vil bli anledning til å stille spørsmål under møtet.

Frist for påmelding er satt til 7. juni kl. 12.00. Lenke til møtet sendes påmeldte i forkant. 

Microsoft Teams KNN