Frokostmøte

Olaug Haugen forteller om rådmannsyrket før og nå. Bedriftspartner tar oss igjennom endringer vedrørende mva. ved innførsel av varer. NAV Tingvoll orienterer om samarbeidsmuligheter NAV - næringsliv. Stine Skar Bulling informerer om Møre Bånd & Vev. Synnøve Nes har sammen med en partner startet «Kraftverk», det får vi høre nærmere om. Denne morgenen vil vi også gratulere alle kvinner med dagen.

Tid: Onsdag 8. mars kl. 08:00-10:00
Sted: Tingvoll Fjordhotell, 6630 Tingvoll
 

Program
Møteleder: Per Magne Waagen, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Rådmannsyrket – før og nå
Rådmann Olaug Haugen i Tingvoll

Mva. ved innførsel av varer
Einar Bergem hos Bedriftsparter as

Samarbeidsmuligheter NAV – næringsliv
Avdelingsleder Merete Naalsund Reiten hos NAV Tingvoll

Møre Bånd & Vev as
Daglig leder Stine Skar Bulling informerer

«Kraftverk» er et nyetablert foretak i Tingvoll
Gründer Synnøve Nes forteller

 

Møtet er gratis for medlemmer, og de som ønsker å bli bedre kjent med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Velkommen!

Legg til i kalender

08.03.2017 08:00 GMT+2 Frokostmøte

Olaug Haugen forteller om rådmannsyrket før og nå. Bedriftspartner tar oss igjennom endringer vedrørende mva. ved innførsel av varer. NAV Tingvoll orienterer om samarbeidsmuligheter NAV - næringsliv. Stine Skar Bulling informerer om Møre Bånd & Vev. Synnøve Nes har sammen med en partner startet «Kraftverk», det får vi høre nærmere om. Denne morgenen vil vi også gratulere alle kvinner med dagen.

Tid: Onsdag 8. mars kl. 08:00-10:00
Sted: Tingvoll Fjordhotell, 6630 Tingvoll
 

Program
Møteleder: Per Magne Waagen, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Rådmannsyrket – før og nå
Rådmann Olaug Haugen i Tingvoll

Mva. ved innførsel av varer
Einar Bergem hos Bedriftsparter as

Samarbeidsmuligheter NAV – næringsliv
Avdelingsleder Merete Naalsund Reiten hos NAV Tingvoll

Møre Bånd & Vev as
Daglig leder Stine Skar Bulling informerer

«Kraftverk» er et nyetablert foretak i Tingvoll
Gründer Synnøve Nes forteller

 

Møtet er gratis for medlemmer, og de som ønsker å bli bedre kjent med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

Velkommen!

Tingvoll Fjordhotell, 6630 Tingvoll KNN