Frokostmøte Tingvoll

Frokostmøte Tingvoll

Tingvoll kommune har et rikt næringsliv som kommunen er veldig stolte av. Næringslivet er hele tiden i endring, og kommunen har et sterkt ønske om å legge til rette for videre vekst og utvikling. Hvordan skal vi skape nye arbeidsplasser og tiltrekke oss den kompetansen næringslivet trenger? Et av suksesskriteriene for å lykkes med dette er et godt samspill mellom næringsliv, kommune og fylket. I den anledning inviterer Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og Tingvoll kommune til et dialogmøte. 

Tid:        Torsdag 24. juni kl. 08:00-10:00 (frokostservering 08:00-08:20)
Sted:     Tingvoll Fjordhotell


Program:

  • Næringslivsundersøkelsen – hva ble resultatet? 
  • Gründersatsing – hvordan kan hoppid.no bidra?
  • Attraktiv region – hvordan kan vi jobbe for å styrke regionen fremover. 

Etter innledningen åpnes det for dialog på bakgrunn av presentasjonen over .
Hva skal styrkes og hva må vi jobbe med?
 
Påmelding via skjema, og frist for påmelding er 22. juni. Møtet er gratis. 
 
Velkommen!

Legg til i kalender

24.06.2021 08:00 GMT+2 Frokostmøte Tingvoll

Tingvoll kommune har et rikt næringsliv som kommunen er veldig stolte av. Næringslivet er hele tiden i endring, og kommunen har et sterkt ønske om å legge til rette for videre vekst og utvikling. Hvordan skal vi skape nye arbeidsplasser og tiltrekke oss den kompetansen næringslivet trenger? Et av suksesskriteriene for å lykkes med dette er et godt samspill mellom næringsliv, kommune og fylket. I den anledning inviterer Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og Tingvoll kommune til et dialogmøte. 

Tid:        Torsdag 24. juni kl. 08:00-10:00 (frokostservering 08:00-08:20)
Sted:     Tingvoll Fjordhotell


Program:

  • Næringslivsundersøkelsen – hva ble resultatet? 
  • Gründersatsing – hvordan kan hoppid.no bidra?
  • Attraktiv region – hvordan kan vi jobbe for å styrke regionen fremover. 

Etter innledningen åpnes det for dialog på bakgrunn av presentasjonen over .
Hva skal styrkes og hva må vi jobbe med?
 
Påmelding via skjema, og frist for påmelding er 22. juni. Møtet er gratis. 
 
Velkommen!

Tingvoll Fjordhotell KNN