Frokostmøte: Oppdrag Sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)

SNR

Nærmere 5,5 mrd kroner skal investeres i SNR med nytt akuttsykehus på Hjelset. Prosjektet kan gi store muligheter for regionens næringsliv. Hør mer om prosjektet og mulighetene!

Tirsdag 2. mars kl. 09.00 -10.00 på Teams. 

Styret for Helse Møre og Romsdal vedtok i møtet 27. januar 2021 å lyse ut de seks første tilbudskonkurransene for prosjektet, med byggestart for akuttsykehuset i juni 2021.

I møtet vil SNR-prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal mfl. orientere om status i prosjektet, veien videre, herunder plan for entrepriser og gjennomføring. Etter orienteringene er det satt av tid til spørsmål/kommentarer.

Følgende tilbudskonkurranser er lyst ut/skal lyses ut

 • Arkitekttjenester; er lyst ut, oppstart mai
 • Prosjektering; er lyst ut, oppstart mai
 • Grunnarbeid/byggestart; lyses ut medio februar, oppstart tidlig juni
 • Fundament, råbygg og tett bygg; lyses ut i slutten av februar, oppstart slutten av august
 • Teknisk bygg/energisentral; lyses ut i slutten av februar, oppstart sutten av august
 • Boligrigg med kontor og kantine, lyses ut tidlig i mars, oppstart medio august

Utlysing av tilbudskonkurranse for psykiatribygget på Hjelset vil skje til høsten/vinteren 2021, med oppstart våren/sommeren 2022.

Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR har tidligere uttalt:» Vi har tru på at ei oppdeling i fleire entreprisar vil vere betre tilpassa marknaden. I tida framover vil vi ha fokus på å ha god dialog og kommunikasjon med marknaden for å sikre interesse og god deltaking i konkurransane som vi skal lyse ut».

Prosjektet sin styringsramme er på 5350 MNOK og inkluderer nytt akuttsykehus på Hjelset, MTU, IKT, utomhus, DMS-prosjektet i Kristiansund, samt påløpte kostnader.

Prosjektet kan gi store muligheter for regionens næringsliv innen bygg og anlegg, utstyrsleveranser, servicetjenester og varer og forsyning.

Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen i forveien. 

Vel møtt! 

Møtet arrangeres i samarbeid med Molde Næringsforum.

Legg til i kalender

02.03.2021 09:00 GMT+2 Frokostmøte: Oppdrag Sykehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)

Nærmere 5,5 mrd kroner skal investeres i SNR med nytt akuttsykehus på Hjelset. Prosjektet kan gi store muligheter for regionens næringsliv. Hør mer om prosjektet og mulighetene!

Tirsdag 2. mars kl. 09.00 -10.00 på Teams. 

Styret for Helse Møre og Romsdal vedtok i møtet 27. januar 2021 å lyse ut de seks første tilbudskonkurransene for prosjektet, med byggestart for akuttsykehuset i juni 2021.

I møtet vil SNR-prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal mfl. orientere om status i prosjektet, veien videre, herunder plan for entrepriser og gjennomføring. Etter orienteringene er det satt av tid til spørsmål/kommentarer.

Følgende tilbudskonkurranser er lyst ut/skal lyses ut

 • Arkitekttjenester; er lyst ut, oppstart mai
 • Prosjektering; er lyst ut, oppstart mai
 • Grunnarbeid/byggestart; lyses ut medio februar, oppstart tidlig juni
 • Fundament, råbygg og tett bygg; lyses ut i slutten av februar, oppstart slutten av august
 • Teknisk bygg/energisentral; lyses ut i slutten av februar, oppstart sutten av august
 • Boligrigg med kontor og kantine, lyses ut tidlig i mars, oppstart medio august

Utlysing av tilbudskonkurranse for psykiatribygget på Hjelset vil skje til høsten/vinteren 2021, med oppstart våren/sommeren 2022.

Heidi Nilsen, leder av prosjektstyret for SNR har tidligere uttalt:» Vi har tru på at ei oppdeling i fleire entreprisar vil vere betre tilpassa marknaden. I tida framover vil vi ha fokus på å ha god dialog og kommunikasjon med marknaden for å sikre interesse og god deltaking i konkurransane som vi skal lyse ut».

Prosjektet sin styringsramme er på 5350 MNOK og inkluderer nytt akuttsykehus på Hjelset, MTU, IKT, utomhus, DMS-prosjektet i Kristiansund, samt påløpte kostnader.

Prosjektet kan gi store muligheter for regionens næringsliv innen bygg og anlegg, utstyrsleveranser, servicetjenester og varer og forsyning.

Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen i forveien. 

Vel møtt! 

Møtet arrangeres i samarbeid med Molde Næringsforum.

Teams KNN