Frokostmøte med Mørebenken

Alexander Schimmeck Ptfkblhwccy Unsplash

Hovedtema på møtet er forsyningssikkerhet for Nordmøre og Romsdal. Statnett skal i løpet av våren beslutte valg av kraftforsyningsløsning for Nordmøre og Romsdal. I den anledning inviterer vi til åpent møte med sittende og påtroppende Mørebenk for å orientere om viktigheten av en løsning med 420 kV forsterkning. Valg av løsning er utrolig viktig da den er avgjørende for om forsyningssituasjonen blir en mulighet, eller en begrensende faktor for nærings- og samfunnsutviklingen i Nordmøre og Romsdal fremover.

Tid og sted: Torsdag 11. mars kl. 08.30 -09.30 på Teams.

Agenda:

  1. Velkommen, v/Britt Flo, daglig leder Molde Næringsforum
  2. Forsyningssituasjonen og ønsket fremtidig løsning for regionen, v/Ivar Kosberg, adm. dir Istad AS og adm.dir Knut Hansen, Neas
  3. Spørsmål /dialog om forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal
  4. Nytt fra Mørebenken, v /leder Mørebenken Helge Orten
  5. Innspill og spørsmål til Mørebenken

Statnett har sammen med selskapene NEAS, Istad og Mørenett nedsatt et kraftutrednigsutvalg som utreder konsepter/tiltak som gjør det mulig å tilknytte nytt forbruk og øker leveringspåliteligheten i forsyningsområdet til Istad Nett og NEAS Nett. Vi forventer stor forbruksøkning i Nordmøre og Romsdal fra eksisterende bedrifter i regionen fremover og samtidig ønsker vi at det tilrettelegges for videre vekst av nye næringsaktører fremover. To konsepter, begge bestående av 420 kV og 132 kV forsterkninger, analyseres videre i Alternativsanalysen før konseptvalg planlegges. Foreløpig ønsker Statnett å gå videre med løsninger i NEAS Nett sitt område som innebærer 132 kV som har lavest investeringskostnader, men kan bli marginal i forhold til forbruksvekst som kan komme.

Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen før møtet.

Vel møtt! 

Møtet arrangeres i samarbeid med Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundregionen.

Legg til i kalender

11.03.2021 08:30 GMT+2 Frokostmøte med Mørebenken

Hovedtema på møtet er forsyningssikkerhet for Nordmøre og Romsdal. Statnett skal i løpet av våren beslutte valg av kraftforsyningsløsning for Nordmøre og Romsdal. I den anledning inviterer vi til åpent møte med sittende og påtroppende Mørebenk for å orientere om viktigheten av en løsning med 420 kV forsterkning. Valg av løsning er utrolig viktig da den er avgjørende for om forsyningssituasjonen blir en mulighet, eller en begrensende faktor for nærings- og samfunnsutviklingen i Nordmøre og Romsdal fremover.

Tid og sted: Torsdag 11. mars kl. 08.30 -09.30 på Teams.

Agenda:

  1. Velkommen, v/Britt Flo, daglig leder Molde Næringsforum
  2. Forsyningssituasjonen og ønsket fremtidig løsning for regionen, v/Ivar Kosberg, adm. dir Istad AS og adm.dir Knut Hansen, Neas
  3. Spørsmål /dialog om forsyningssituasjonen i Nordmøre og Romsdal
  4. Nytt fra Mørebenken, v /leder Mørebenken Helge Orten
  5. Innspill og spørsmål til Mørebenken

Statnett har sammen med selskapene NEAS, Istad og Mørenett nedsatt et kraftutrednigsutvalg som utreder konsepter/tiltak som gjør det mulig å tilknytte nytt forbruk og øker leveringspåliteligheten i forsyningsområdet til Istad Nett og NEAS Nett. Vi forventer stor forbruksøkning i Nordmøre og Romsdal fra eksisterende bedrifter i regionen fremover og samtidig ønsker vi at det tilrettelegges for videre vekst av nye næringsaktører fremover. To konsepter, begge bestående av 420 kV og 132 kV forsterkninger, analyseres videre i Alternativsanalysen før konseptvalg planlegges. Foreløpig ønsker Statnett å gå videre med løsninger i NEAS Nett sitt område som innebærer 132 kV som har lavest investeringskostnader, men kan bli marginal i forhold til forbruksvekst som kan komme.

Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen før møtet.

Vel møtt! 

Møtet arrangeres i samarbeid med Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundregionen.

Teams KNN