Frokostmøte: Hvordan blir 2021?

Frokostmøte

Sjefsøkonomene Inge Furre, Sparebanken Møre og Harald Magnus Andreassen, Sparebank 1 Markets har analysert og sett inn i glasskulen for verdensøkonomien og den norske økonomien i en årrekke. I tillegg har de god kunnskap om næringslivet i fylket.

I møtet vil gi sin vurdering av hvordan 2021 vil bli for næringslivet og du blir oppdatert på nye muligheter som følge av Covid 19, utvikling i oljepris, renter, kroneverdi mm. Vi avrunder med spørsmålsrunde og kommentarer.

Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen før møtet. 

Vel møtt!

Påmelding er stengt - møtet er fullbooket

Møtet arrangeres i samarbeid med Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundsregionen.

Legg til i kalender

28.01.2021 09:00 GMT+2 Frokostmøte: Hvordan blir 2021?

Sjefsøkonomene Inge Furre, Sparebanken Møre og Harald Magnus Andreassen, Sparebank 1 Markets har analysert og sett inn i glasskulen for verdensøkonomien og den norske økonomien i en årrekke. I tillegg har de god kunnskap om næringslivet i fylket.

I møtet vil gi sin vurdering av hvordan 2021 vil bli for næringslivet og du blir oppdatert på nye muligheter som følge av Covid 19, utvikling i oljepris, renter, kroneverdi mm. Vi avrunder med spørsmålsrunde og kommentarer.

Møtet gjennomføres i Teams og lenke til møtet sendes ut dagen før møtet. 

Vel møtt!

Påmelding er stengt - møtet er fullbooket

Møtet arrangeres i samarbeid med Molde Næringsforum og Næringsforeningen i Ålesundsregionen.

Teams KNN