Frokostmøte: Det verdiskapende styret

Næringslivet i regionen består av en flora av små, mellomstore og noen store bedrifter. De fleste av disse har et betydelig potensial for styrket verdiskaping og lønnsomhet ved å sørge for verdiskapende styrer.

Frokostmøte vil adressere hva som kjennetegnes ved, - og kreves av - styret med henblikk på styrket verdiskaping.

Tid: Torsdag 12. desember, kl. 08:00 - 10:00 (frokost i restauranten kl. 08:00, møtestart kl. 08:30)

Sted: Quality Hotell Grand, Kristiasnund 

Program: 

Velkommen og innledning ved Monika Eeg 

Det verdiskapende styret ved Bjarne Aamodt og Rolf Kåre Sæther

  • Klargjøring av premisser for bedriften og dets styre
  • Optimal styresammensetning
  • Styrets effektive arbeidsrom
  • De sentrale roller og oppgaver som styret skal ivareta 

 Styrets rolle sett fra vårt ståsted ved Steinar Sogn, ved SpareBank 1 Nordvest 

 Styredatabase - et hjelpemiddel til å sette sammen det riktige styret ved Linda Offenberg, MindMap 

Målgruppe: Eiere av bedrifter, aksjonærvalgte og ansattvalgte styremedlemmer, og daglige ledere.

Møtet er gratis for representanter til medlemsbedrifter i KNN og kr. 350,- for andre

Påmeldingsfristen er 10. desember. 

Legg til i kalender

12.12.2019 08:00 GMT+2 Frokostmøte: Det verdiskapende styret

Næringslivet i regionen består av en flora av små, mellomstore og noen store bedrifter. De fleste av disse har et betydelig potensial for styrket verdiskaping og lønnsomhet ved å sørge for verdiskapende styrer.

Frokostmøte vil adressere hva som kjennetegnes ved, - og kreves av - styret med henblikk på styrket verdiskaping.

Tid: Torsdag 12. desember, kl. 08:00 - 10:00 (frokost i restauranten kl. 08:00, møtestart kl. 08:30)

Sted: Quality Hotell Grand, Kristiasnund 

Program: 

Velkommen og innledning ved Monika Eeg 

Det verdiskapende styret ved Bjarne Aamodt og Rolf Kåre Sæther

  • Klargjøring av premisser for bedriften og dets styre
  • Optimal styresammensetning
  • Styrets effektive arbeidsrom
  • De sentrale roller og oppgaver som styret skal ivareta 

 Styrets rolle sett fra vårt ståsted ved Steinar Sogn, ved SpareBank 1 Nordvest 

 Styredatabase - et hjelpemiddel til å sette sammen det riktige styret ved Linda Offenberg, MindMap 

Målgruppe: Eiere av bedrifter, aksjonærvalgte og ansattvalgte styremedlemmer, og daglige ledere.

Møtet er gratis for representanter til medlemsbedrifter i KNN og kr. 350,- for andre

Påmeldingsfristen er 10. desember. 

Quality Hotell Grand, Kristiansund KNN