Frokostmøte Averøy

Vegarbeid asfalt samferdsel Adobestock 205922758

Kommunedirektør Berit Hannasvik vil si litt om hva kommunen trenger fra næringslivet, for at de skal kunne være en god medspiller for å bidra til vekstkraft i kommunen. I tillegg så opplever næringslivet saksbehandlingen i kommunen som en flaskehals for næringsutviklingen. Hvordan jobber de med å endre oppfatningen på dette området? Vi får også muligheten til å bli kjent med Ragnhild Sophie Berthinussen som er ansatt som kommunens nye samfunnsplanlegger og høre litt om hvordan hun tenker å arbeide.

Sparebank 1 Nordvest er blitt til SpareBank 1 Nordmøre, og ny administrerende direktør Allan Troelsen er på plass. Han vil presentere seg og dele sine tanker om hvordan SpareBank 1 Nordmøre skal bli en slagkraft for vår region.   

Konjunkturbarometeret sier oss noen om hvilke forventninger bedriftene har. Her vil vi få høre litt om hvordan står det til med næringslivet i regionen med utgangspunkt i Averøy.  Konjunkturbarometeret presenteres av Rune Solli, direktør bedriftsmarked SpareBank 1 Nordmøre og Karin Norli, regionbanksjef Næringsliv i SpareBank 1 SMN.

Vi starter med en enkel frokost i kantina fra kl. 0730 og møtestart kl. 0800

Velkommen!

Legg til i kalender

19.11.2021 07:30 19.11.2021 10:00 GMT+2 Frokostmøte Averøy

Kommunedirektør Berit Hannasvik vil si litt om hva kommunen trenger fra næringslivet, for at de skal kunne være en god medspiller for å bidra til vekstkraft i kommunen. I tillegg så opplever næringslivet saksbehandlingen i kommunen som en flaskehals for næringsutviklingen. Hvordan jobber de med å endre oppfatningen på dette området? Vi får også muligheten til å bli kjent med Ragnhild Sophie Berthinussen som er ansatt som kommunens nye samfunnsplanlegger og høre litt om hvordan hun tenker å arbeide.

Sparebank 1 Nordvest er blitt til SpareBank 1 Nordmøre, og ny administrerende direktør Allan Troelsen er på plass. Han vil presentere seg og dele sine tanker om hvordan SpareBank 1 Nordmøre skal bli en slagkraft for vår region.   

Konjunkturbarometeret sier oss noen om hvilke forventninger bedriftene har. Her vil vi få høre litt om hvordan står det til med næringslivet i regionen med utgangspunkt i Averøy.  Konjunkturbarometeret presenteres av Rune Solli, direktør bedriftsmarked SpareBank 1 Nordmøre og Karin Norli, regionbanksjef Næringsliv i SpareBank 1 SMN.

Vi starter med en enkel frokost i kantina fra kl. 0730 og møtestart kl. 0800

Velkommen!

KNN