Fjordkryssingskonferansen 2023

Bru I Aure Foto K2 Productions Visit Northwest

Foto: Aure, K2 Productions for Visit Northwest.

Hvordan vil en region som Nordmøre kunne se ut om bruer og tunneler erstatter ferjesambanda, og hva må til for å få bygd dem?

Ontogeny Consulting har, på oppdrag av pådriverselskapene og med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune, undersøkt næringslivseffektene av å realisere Halsafjordsambandet, Todalsfjordprosjektet og ferjefri kryssing av Talgsjøen og Edøyfjorden. Resultatene fra undersøkelsen og status for de aktuelle prosjektene blir presentert på Fjordkryssingskonferansen 2023.

Konferansen samler også sentrale politikere og aktører fra Stortinget, Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommuner, Statens vegvesen, samt næringslivet, for å belyse hvorfor og hvordan fjordkryssingsprosjektene kan finansieres og realiseres.

Link til påmelding

PROGRAM

Tema: Et døgnåpent Nordmøre - effekter og finansiering av ferjeavløsningsprosjekter 

Kl. 08.00   
Registrering og lett servering 

Kl. 09.00  
Velkommen til konferansen og Kristiansund
Stortingsrepresentant Jenny Klinge, Næringskomitéen og
ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune

Fylkesoverskridende tanker om et grenseløst næringsliv.          
Fylkesordfører Line Hatmosø Hoem, Møre og Romsdal fylkeskommune og
leder Hovedutvalg Veg Hallgeir Grøntvedt, Trøndelag fylkeskommune

Nåsituasjonen

Kl. 09.30 
Beskrivelse av en region med flaskehalser
- Seniorrådgiver Pål Bakke, NHO Møre og Romsdal 
- Daglig leder Torstein Ottem, T. Ottem Transport AS 

Scenario Nordmøre 24/7

Kl. 10.00 
Halsafjordsambandet
Prosjektleder Jørn Hasselø, Utbyggingsdivisjonen Statens vegvesen

Kl. 10.30 
Todalsfjordprosjektet
Daglig leder Trond Skogseth, Todalsfjordprosjektet AS

Kl. 10.50 
Pause

Kl. 11.10 
Talgsjøen og Edøyfjorden
Styreleder Iver Nordseth, Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS (NNBT)

Kl. 11.30 
Nytt ferjesamband Hitra-Aure
Prosjektleder Karin Torset, Midt-Norsk Fergeallianse AS

Kl. 11.45 
Scenario Nordmøre 24/7 - næringslivseffekter av en døgnåpen region
Partner Bjørn Harald Hansen, Ontogeny Consulting AS

Kl. 12.45
Lunsj

Finansiering og realisering

Kl. 13.30 
Ferjeavløsningsordningen
Stortingsrepresentant Erling Sande, leder av Transport- og kommunikasjonskomitéen

Kl. 13.55 
Hvordan kan vegprosjekter i Norge finansieres?
Daglig leder Olav Ellevset, Halsafjordsambandet AS og NNBT

Kl. 14.15 
Modell for selvfinansierende prosjekter i Møre og Romsdal
Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kl. 1435
Pause

Den politiske vegen til målet

Kl. 14.50
Stortingsrepresentant Geir Inge Lien, Transport- og kommunikasjonskomitéen (15

Kl. 15.05 
Fylkestingsrepresentant Anders Riise, Fylkesutvalet

Kl. 15.20 
Innspill fra salen

Kl. 15.45
Oppsummering og avslutning
Stortingsrepresentant Jenny Klinge, Næringskomitéen

Kl. 16.00
Slutt

Arrangører:    
Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS (NNBT)
Todalsfjordprosjektet AS, Halsafjordsambandet AS
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN)
Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR)
Møre og Romsdal fylkeskommune

Legg til i kalender

16.02.2023 09:00 16.02.2023 03:00 GMT+2 Fjordkryssingskonferansen 2023

Foto: Aure, K2 Productions for Visit Northwest.

Hvordan vil en region som Nordmøre kunne se ut om bruer og tunneler erstatter ferjesambanda, og hva må til for å få bygd dem?

Ontogeny Consulting har, på oppdrag av pådriverselskapene og med støtte fra Møre og Romsdal fylkeskommune, undersøkt næringslivseffektene av å realisere Halsafjordsambandet, Todalsfjordprosjektet og ferjefri kryssing av Talgsjøen og Edøyfjorden. Resultatene fra undersøkelsen og status for de aktuelle prosjektene blir presentert på Fjordkryssingskonferansen 2023.

Konferansen samler også sentrale politikere og aktører fra Stortinget, Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommuner, Statens vegvesen, samt næringslivet, for å belyse hvorfor og hvordan fjordkryssingsprosjektene kan finansieres og realiseres.

Link til påmelding

PROGRAM

Tema: Et døgnåpent Nordmøre - effekter og finansiering av ferjeavløsningsprosjekter 

Kl. 08.00   
Registrering og lett servering 

Kl. 09.00  
Velkommen til konferansen og Kristiansund
Stortingsrepresentant Jenny Klinge, Næringskomitéen og
ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune

Fylkesoverskridende tanker om et grenseløst næringsliv.          
Fylkesordfører Line Hatmosø Hoem, Møre og Romsdal fylkeskommune og
leder Hovedutvalg Veg Hallgeir Grøntvedt, Trøndelag fylkeskommune

Nåsituasjonen

Kl. 09.30 
Beskrivelse av en region med flaskehalser
- Seniorrådgiver Pål Bakke, NHO Møre og Romsdal 
- Daglig leder Torstein Ottem, T. Ottem Transport AS 

Scenario Nordmøre 24/7

Kl. 10.00 
Halsafjordsambandet
Prosjektleder Jørn Hasselø, Utbyggingsdivisjonen Statens vegvesen

Kl. 10.30 
Todalsfjordprosjektet
Daglig leder Trond Skogseth, Todalsfjordprosjektet AS

Kl. 10.50 
Pause

Kl. 11.10 
Talgsjøen og Edøyfjorden
Styreleder Iver Nordseth, Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS (NNBT)

Kl. 11.30 
Nytt ferjesamband Hitra-Aure
Prosjektleder Karin Torset, Midt-Norsk Fergeallianse AS

Kl. 11.45 
Scenario Nordmøre 24/7 - næringslivseffekter av en døgnåpen region
Partner Bjørn Harald Hansen, Ontogeny Consulting AS

Kl. 12.45
Lunsj

Finansiering og realisering

Kl. 13.30 
Ferjeavløsningsordningen
Stortingsrepresentant Erling Sande, leder av Transport- og kommunikasjonskomitéen

Kl. 13.55 
Hvordan kan vegprosjekter i Norge finansieres?
Daglig leder Olav Ellevset, Halsafjordsambandet AS og NNBT

Kl. 14.15 
Modell for selvfinansierende prosjekter i Møre og Romsdal
Fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen, Møre og Romsdal fylkeskommune

Kl. 1435
Pause

Den politiske vegen til målet

Kl. 14.50
Stortingsrepresentant Geir Inge Lien, Transport- og kommunikasjonskomitéen (15

Kl. 15.05 
Fylkestingsrepresentant Anders Riise, Fylkesutvalet

Kl. 15.20 
Innspill fra salen

Kl. 15.45
Oppsummering og avslutning
Stortingsrepresentant Jenny Klinge, Næringskomitéen

Kl. 16.00
Slutt

Arrangører:    
Nordre Nordmøre Bru- og Tunnelselskap AS (NNBT)
Todalsfjordprosjektet AS, Halsafjordsambandet AS
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN)
Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR)
Møre og Romsdal fylkeskommune

Thon Hotel Innlandet KNN