Dialogmøte om støtte til grønne omstillingsprosjekt

Daniel Oberg Seapbus4fik Unsplash

Vi inviterer bedrifter og kommuner til dialog om hva Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune kan bidra med av rådgiving og støtte til grønne omstillingsprosjekt. 

Aktører trenger ikke å ha erfaring med forsking- og innovasjonsprosjekt for å delta. 

Vi står foran en omstilling til en grønn økonomi med fokus på nye bærekraftige løsninger. Nyskaping og omstilling er risikabelt. Risikoavlastning er viktig for realisering av nye krevende prosjekter, og virkemiddelapparatet kan hjelp til å realisere prosjektene. 

Her får du mer informasjon om: 
•    Gjeldende virkemidler og muligheter
•    Hvordan utvikle prosjekt fra ide til realisering gjennom samarbeid med kunder, leverandører, offentlige virksomheter og forskingsmiljø.

Du får også høre erfaringer fra gode forskings- og innovasjonsprosjekt. 

Når: Scandic Kristiansund, 14. september kl. 10 - 13 (lunsj fra kl. 12)

Legg til i kalender

14.09.2022 10:00 14.09.2022 01:00 GMT+2 Dialogmøte om støtte til grønne omstillingsprosjekt

Vi inviterer bedrifter og kommuner til dialog om hva Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Møre og Romsdal fylkeskommune kan bidra med av rådgiving og støtte til grønne omstillingsprosjekt. 

Aktører trenger ikke å ha erfaring med forsking- og innovasjonsprosjekt for å delta. 

Vi står foran en omstilling til en grønn økonomi med fokus på nye bærekraftige løsninger. Nyskaping og omstilling er risikabelt. Risikoavlastning er viktig for realisering av nye krevende prosjekter, og virkemiddelapparatet kan hjelp til å realisere prosjektene. 

Her får du mer informasjon om: 
•    Gjeldende virkemidler og muligheter
•    Hvordan utvikle prosjekt fra ide til realisering gjennom samarbeid med kunder, leverandører, offentlige virksomheter og forskingsmiljø.

Du får også høre erfaringer fra gode forskings- og innovasjonsprosjekt. 

Når: Scandic Kristiansund, 14. september kl. 10 - 13 (lunsj fra kl. 12)

Kristiansund KNN