Dialogmøte: Campus Kristiansund

Hvordan kan din bedrifter dra nytte av Campus Kristiansund? Hvilke fordeler får dere av å være til stede på campus, eller i nettverket rundt campus? Hva slags aktiviteter starter allerede nå i 2018-2019?

Her får du både en oppdatert status på prosjektet, og mulighet til å gi innspill til arbeidet. Målet er en ferdig campus som bidrar til at din bedrift når sine utviklingsmål!

Tid: Mandag 22. oktober – kl 14:00-16:00
Sted: Scandic Kristiansund

Foreløpig program – forbehold om justeringer

Velkommen

Campus Kristiansund – status for prosjektet
Roland Mauseth, prosjektleder

Campus F13 – samling av vekstmiljøaktører i forkant av Campus Kristiansund
Sindre Stavnesli, Vindel

Zurf – akseleratorprogram for små og mellomstore bedrifter på Nordmøre
Odd Einar Folland, adm. dir. SpareBank1 Nordvest

Samarbeid mellom næringslivet og fagskolen
Hilde Roald, produksjonsdirektør, Skretting

Utdanningstilbud ved Høgskolesenteret – og planer framover
Jøran Gården, daglig leder Høgskolesenteret i Kristiansund

Etablering av innovasjonslab i Kristiansund
Terje Bach, innovasjonsleder, NEAS

Workshop/gruppediskusjoner – hvordan kan Campus Kristiansund være til nytte for næringslivet?
Konkrete problemstillinger i hver gruppe basert på innleggene i forrige sekvens 

Oppsummering i plenum

Vel hjem!

Møtet er gratis. Det blir enkel servering.

Legg til i kalender

22.10.2018 02:00 GMT+2 Dialogmøte: Campus Kristiansund

Hvordan kan din bedrifter dra nytte av Campus Kristiansund? Hvilke fordeler får dere av å være til stede på campus, eller i nettverket rundt campus? Hva slags aktiviteter starter allerede nå i 2018-2019?

Her får du både en oppdatert status på prosjektet, og mulighet til å gi innspill til arbeidet. Målet er en ferdig campus som bidrar til at din bedrift når sine utviklingsmål!

Tid: Mandag 22. oktober – kl 14:00-16:00
Sted: Scandic Kristiansund

Foreløpig program – forbehold om justeringer

Velkommen

Campus Kristiansund – status for prosjektet
Roland Mauseth, prosjektleder

Campus F13 – samling av vekstmiljøaktører i forkant av Campus Kristiansund
Sindre Stavnesli, Vindel

Zurf – akseleratorprogram for små og mellomstore bedrifter på Nordmøre
Odd Einar Folland, adm. dir. SpareBank1 Nordvest

Samarbeid mellom næringslivet og fagskolen
Hilde Roald, produksjonsdirektør, Skretting

Utdanningstilbud ved Høgskolesenteret – og planer framover
Jøran Gården, daglig leder Høgskolesenteret i Kristiansund

Etablering av innovasjonslab i Kristiansund
Terje Bach, innovasjonsleder, NEAS

Workshop/gruppediskusjoner – hvordan kan Campus Kristiansund være til nytte for næringslivet?
Konkrete problemstillinger i hver gruppe basert på innleggene i forrige sekvens 

Oppsummering i plenum

Vel hjem!

Møtet er gratis. Det blir enkel servering.

Scandic Kristiansund KNN