Dialogkonferanse nytt sykehus

Velkommen til Dialogkonferanse i Kristiansund 3.mars 2017.
Videre inviteres bedrifter til direkte dialog med utbyggingsorganisasjonen ved at en kan avtale enkeltvis møte med de på Hjelset. 

Tid: 3.mars 2017 kl. 12:00-15:30
Sted: Caroline konferansesenter, Kristiansund
Påmeldingsfrist: 24.februar pr. e-post til Reidun Gaarden - reidun.gaarden@sykehusbygg.no
Påmeldingen skal inneholde: Firmanavn, navn på deltaker , e-post og mobil

En-til-en-møter på Hjelset:
Ca. 1,5 time for de som ønsker direkte dialog med utbyggingsorganisasjonen
Påmeldingsfrist: 7.mars pr e-post til Reidun Gaarden - reidun.gaarden@sykehusbygg.no
Påmeldingen skal inneholde: Firmanavn, ønsket tidspunkt for møtet og møteform, navn på deltakere, stilling, e-post og mobil til samtlige og et kort notat

Se program og informasjon for påmelding her. 

Legg til i kalender

03.03.2017 12:00 GMT+2 Dialogkonferanse nytt sykehus

Velkommen til Dialogkonferanse i Kristiansund 3.mars 2017.
Videre inviteres bedrifter til direkte dialog med utbyggingsorganisasjonen ved at en kan avtale enkeltvis møte med de på Hjelset. 

Tid: 3.mars 2017 kl. 12:00-15:30
Sted: Caroline konferansesenter, Kristiansund
Påmeldingsfrist: 24.februar pr. e-post til Reidun Gaarden - reidun.gaarden@sykehusbygg.no
Påmeldingen skal inneholde: Firmanavn, navn på deltaker , e-post og mobil

En-til-en-møter på Hjelset:
Ca. 1,5 time for de som ønsker direkte dialog med utbyggingsorganisasjonen
Påmeldingsfrist: 7.mars pr e-post til Reidun Gaarden - reidun.gaarden@sykehusbygg.no
Påmeldingen skal inneholde: Firmanavn, ønsket tidspunkt for møtet og møteform, navn på deltakere, stilling, e-post og mobil til samtlige og et kort notat

Se program og informasjon for påmelding her. 

Caroline konferansesenter, Kristiansund KNN