Desemberkonferansen 2023

Desemberkonf2021 0205

DESEMBERKONFERANSEN 2023
Torsdag 7. desember i Caroline konferansesenter

Tema: Våg å tenke nytt
Møteleder Ulf Rosenberg, selvstendig kommunikasjonsrådgiver

Her finner du link til fullstendig program inkl. praktiske opplysninger: 
- oppslag
- enkeltsider

Her er link til påmeldingsskjema.

OBS:
Ønsker du EHF-faktura må du huske å legge inn firmaets organisasjonsnummer.

Og her er link til deltakerliste pr. 7.12. kl. 0940.

PROGRAM, - du finner informasjon om foredragsholderne lenger ned på denne siden.

Kl. 0800            
Registrering/kaffe

Kl. 0900            
Velkommen
Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund kommune

Det store bildet

Kl. 0915            
Det globale energiperspektivet – Norges rolle
Astrid Bergmål, statssekretær Olje- og energidepartementet

Kl. 0945            
Hvilke muligheter har vi på norsk sokkel
Torgeir Stordal, oljedirektør Oljedirektoratet

Kl. 1005            
Norges betydning for europeisk energisikkerhet og energiomstilling
Irene Rummelhoff, konserndirektør Equinor ASA

Kl. 1030            
Kaffepause/nettverksbygging

Nye næringer/verdikjeder

Kl. 1100            
Havvind, - mulighetene i Norskehavet
Roger Pedersen, direktør for havvind Offshore Norge

Samtale med fokus på havvind
Medvirkende: Roger Pedersen og konsernsjef John E. Stangeland, NorSea Group

Kl. 1140            
Lunsj

Nye næringer/verdikjeder, forts.

Kl. 1235             
Havbunnsmineraler, - mulighetsperspektivet
Egil Tjåland, generalsekretær Norsk forum for Marine Mineraler, NTNU

Samtale med fokus på havbunnsmineraler
Medvirkende: Torgeir Stordal og Egil Tjåland

Kl. 1315             
Framtidens verdikjeder for norsk gass
Kristin Fejerskov Kragseth, CEO Petoro AS

Samtale med fokus på hva gjør vi framover
Medvirkende: Irene Rummelhoff, Kristin Fejerskov Kragseth og Torgeir Stordal 

Kl. 1355           
Kaffepause/nettverksbygging

Kl. 1425            
Norskehavet hva skjer - medvirkende:
Grete Birgitte Haaland, SVP Operation North Equinor
Martin Borthne, driftsdirektør Neptune Energy
Tor Bjerkestrand, SVP Operations OKEA ASA
Bjørn Melaa, direktør for Marked og forretningsutvikling A/S Norske Shell
Lars Drage, prosjektdirektør Berling OMV Norge AS
Tom Storvik, direktør for prosjekter i Skarv-området AkerBP
Daniel Ørbeck, produksjonsdirektør Wintershall Dea 

Kl. 1540            
Verdenspolitikken – det store bildet
Julie Wilhelmsen, forsker 1 Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Kl. 1610            
Slutt faglig del

Kl. 1830
Long December Night
Festmiddag og underholdning i Kulturfabrikken
Toastmaster: Kitty Eide, kommunikasjonssjef A/S Norske Shell

OM VÅRE FOREDRAGSHOLDERE

Astrid Bergmål
ble utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet 20. juni 2023. Hun kom fra stillingen som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, en stilling hun hadde siden regjeringen Støre tiltrådte 14. oktober 2021. Hun har tidligere ledet Virke Reiseliv og vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. I 2011-2012 var Bergmål politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var vararepresentant på Stortinget for Rogaland i perioden 2001-2005. Astrid Bergmål er utdannet jurist, med spesialisering i europarett og menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo (2001-2007). 

Torgeir Stordal
er direktør for Oljedirektoratet, en posisjon han har hatt siden april 2023 etter å ha fungert i stillingen fra juni 2022. Han ble ansatt i Oljedirektoratet som direktør for leting i 2017 og var direktør for teknologi, analyser og sameksistens fra 2021. Før det har han omfattende erfaring fra Shell, som fagperson og leder, både i Norge og internasjonalt. Han var letesjef i Norge i perioden 2009-2013. Torgeir Stordal har hovedfag i geofysikk fra Universitetet i Bergen.

Irene Rummelhoff
er konserndirektør i Equinor og har siden 2018 ledet forretningsområdet Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering (MMP). Hun gikk først inn i konsernledelsen i 2015 da hun ble bedt om å etablere Equinors nye forretningsområde for fornybar energi New Energy Solutions. NES – nå REN – er i dag en betydelig aktør innenfor havvind og verdensledende innen flytende havvindteknologi. Med mer enn 3600 ansatte over hele verden har hun i MMP ansvar for transport, videreforedling og markedsføring av alle selskapets produkter. Irene Rummelhoff er også ansvarlig for Equinors utvikling av verdikjeder for karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen. I 2014 ble hun utnevnt til styremedlem i Norsk Hydro, og fra 2016 til hun gikk ut av styret i 2022 hadde hun rollen som nestleder. I mars 2022 ble Rummelhoff utnevnt til styremedlem i Airbus.

Roger Pedersen
er direktør for havvind i Offshore Norge, og har ledet arbeidet med havvind i organisasjonen siden 2019. Han har hatt ulike stillinger i Offshore Norge siden 2010, og i 2015-2018 var han utleid til KonKraft som sekretariatsleder. Tidligere har han vært seksjonsleder i Redd Barna, politisk rådgiver på Stortinget for SV og i Kunnskapsdepartementet. Han har en Executive MBA fra BI i Oslo samt master, cand. mag. fra UiB og flere hovedfagskurs i statsvitenskap fra UiO.

John E. Stangeland
er konsernsjef i NorSea Group, en posisjon han har hatt siden 2012. Før nåværende rolle var han COO i NorSea Group siden 2004. Tidligere arbeidserfaring inkluderer 7 år i Eidesvik Offshore ASA som leder for forretningsutvikling innen forsyning-, offshore konstruksjon og seismikkfartøy og forut for det 7 år som skipsmegler for offshore tonnasje i meglerhuset Seabrokers. Stangeland har en rekke styreverv innen gruppen, samt at han er styremedlem i Eidesvik Offshore ASA. Han har sin utdannelse som maskiningeniør fra Universitetet i Stavanger, en bachelor grad i økonomi fra Universitetet i Texas, Austin og en Executive MBA fra BI i Oslo og Nan Yang Universitetet i Singapore.

Egil Tjåland
er generalsekretær i Norsk forum for Marine Mineraler. Han har MSc og PhD i geofysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Egil Tjåland har bakgrunn som geofysiker i BP Norge, før han startet som førsteamanuensis ved NTNU. Fra 2013 til 2021 var han instituttleder ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

Kristin Fejerskov Kragseth
er CEO i Petoro AS, en posisjon hun har hatt siden 2021. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Vår Energi.  Kragseth har 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien – for ExxonMobil, Point Resources og Vår Energi. Hun har tidligere jobbet som Vice President for Production i Point Resources og Technical Manager for norsk sokkel i ExxonMobil og i tillegg besatt en rekke lederstillinger innen ExxonMobil, både nasjonalt og internasjonalt. Kristin F. Kragseth er utdannet marineingeniør, med en mastergrad fra Texas A&M University. Hun er styremedlem i Norsk Hydro, varamedlem i ONS stiftelsen og styreleder i Stavanger Sandnes Skøyteklubb.

Julie Wilhelmsen 
er Forsker 1 ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk innenriks- og utenrikspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. I 2014-2015 var Wilhelmsen medlem av regjeringens ekspertgruppe for forsvaret av Norge. Fra 2019 til 2021 var hun en av ekspertene i Cooperative Security Initiative (CSI), som ble initiert for å skape nye ideer og oppmerksomhet rundt sikkerhetssamarbeid og multilateralisme gjennom OSSE. Wilhelmsen har vært medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk og er en aktiv deltaker i den offentlige debatten. Fritt Ords pris 2023 - Fritt Ord ble tildelt Wilhelmsen 'for å ha vist betydningen av ytringsmot og utøving av akademisk ytringsfrihet i praksis’. 

Under Norskehavet - hva skjer medvirker:

Grete Birgitte Haaland
er direktør for Utforskning og Produksjon Nord i Equinor. Hun startet sin karriere i Equinor i 1991 og har hatt sentrale lederstillinger i flere forretningsområder i verdikjeden. Innenfor både operasjon, strategi og forretningsutvikling, finans og kontroll, samt markedsføring og forsyning. Hun startet i rollen som områdedirektør for Utforskning og Produksjon Nord 1. september 2022. Hun har i stillingen ansvaret for offshorevirksomheten fra Mørekysten og opp til og med Barentshavet. Før dette var hun leder for alle Equinors landanlegg. Hun har en mastergrad i petroleumsgeologi fra Universitetet i Stavanger. Haaland er styremedlem i Norsk Industri.

Martin Borthne
er driftsdirektør for Neptune Energy i Norge, hvor han har ansvar for alle egenopererte felt og produksjon. Før Neptune jobbet Martin 25 år i TOTAL ENERGIES E&P, hvor han hadde ulike senior E&P-roller over hele Europa, Asia Pasific og Amerika-regionen. Han er i dag leder av Operasjonskomiteen i Offshore Norge.

Tor Bjerkestrand
sitter i hovedledelsen i OKEA med ansvar for opererte og partner-opererte felt i OKEA porteføljen. Han har tidligere jobbet i ulike lederstillinger i Shell og Kværner. I Shell jobbet han periode internasjonalt.

Bjørn Melaa
er del av A/S Norske Shells lederteam. Han har bred erfaring innenfor kommersielle roller. Han startet i Shell i 2006 og jobbet en periode som Kommersiell Direktør for Shell i Brunei før han ble Kommersiell Direktør for Norske Shell i 2018. I dag har Bjørn ansvaret for gass-salg, de ikke-opererte feltene som Shell er partner i samt forretningsutvikling innenfor både olje og gass og fornybar energi.

Lars Drage
er prosjektdirektør for Berling-utbyggingen. Drage har jobbet i OMV siden 2013 og har vært med på selskapets reise som lisenspartner og operatør på norsk sokkel. Han har tidligere erfaring fra Esso og BG. Han har vært med på mange utbyggingsprosjekter i Norge og har også erfaring internasjonalt. Lars Drage er utdannet sivilingeniør innen Maskin ved NTNU i Trondheim, og han har en MBA fra University of Colorado.

Tom H. Storvik
er prosjektdirektør i Aker BP med ansvar for prosjekter i områdene rundt Skarv. Storvik har jobbet i Aker BP siden 2011 og vært med å forme og styrke selskapets prosjektorganisasjon, som gjennom en innovativ alliansemodell har levert rekke prosjekter på tid og innenfor budsjett de siste årene. Med over to tiårs erfaring fra større suksessfulle utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, har han tilegnet seg en bred kunnskap om suksesskriterier knyttet til store, komplekse prosjekter. Tom Storvik er utdannet siv. ing. innen Marin Teknikk ved Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Daniel Ørbeck
har 20 års erfaring innenfor leting og produksjon i Norge, og har jobbet med ulike prosjekter og felt fra funn til nedstengning. Han startet sin karriere i Aker Solutions før han gikk videre til Equinor (daværende Statoil) som corporate trainee. Etter ulike stillinger i Equinor begynte han i Wintershall Dea i 2013, hvor han blant annet jobbet innen drift, boring og brønnprosjekter, forbedringsprogrammer og endringsledelse. Han ble utnevnt til produksjonsdirektør i 2022 og har ansvar for alle opererte felt. Daniel Ørbeck er utdannet sivilingeniør innen maskinteknikk fra Universitetet i Stavanger og han har en MBA fra Handelshøyskolen BI .

KORT OM DESEMBERKONFERANSEN

Desemberkonferansen er en av Norges fremste nettverksarenaer rettet mot energi-, olje- og gassbransjen. Her møter du beslutningstakere fra energi-/operatørselskaper, leverandør-/serviceindustri, bank/finans, politikk og myndigheter.

Konferansen er en unik møteplass, både i kraft av den brede erfaringsbakgrunnen deltakere representerer, og den sosiale rammen som kjennetegner arrangementet.

VÅRE KOMITÉMEDLEMMER

Alf Gunnar Dahl, CFO Norsea Group AS
Kirsti Flatval, Asset Manager Draugen, OKEA ASA
Olav Godø, produksjonssjef Equinor ASA
Bjørnar Iversen, CEO Dolphin Drilling
Ulf Rosenberg, selvstendig kommunikasjonsrådgiver
Sidsel Sæterøy, styreleder NPF avd. Møre og Romsdal
Ole Jonny Rugset, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Christina Hovde, prosjektleder Desemberkonferansen/Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS

EN STOR TAKK TIL VÅRE ANNONSØRER I ANLEDNING DESEMBERKONFERANSEN 2023

Asset Buyout Partners
Certex Norge
Equinor
Høgskolen i Molde
Kristiansund kommune
Maersk Training
Neptune Energy Norge
NorSea Logistics, Vestbase
Okea
Quality Hotel Grand
Sparebanken Møre
Tjeldbergodden Utvikling 
Wintershall Dea

SAMARBEIDSPARTNERE KNN

NEAS, Sparebanken Møre og SpareBank 1 Nordmøre

Legg til i kalender

07.12.2023 09:00 07.12.2023 04:10 GMT+2 Desemberkonferansen 2023

DESEMBERKONFERANSEN 2023
Torsdag 7. desember i Caroline konferansesenter

Tema: Våg å tenke nytt
Møteleder Ulf Rosenberg, selvstendig kommunikasjonsrådgiver

Her finner du link til fullstendig program inkl. praktiske opplysninger: 
- oppslag
- enkeltsider

Her er link til påmeldingsskjema.

OBS:
Ønsker du EHF-faktura må du huske å legge inn firmaets organisasjonsnummer.

Og her er link til deltakerliste pr. 7.12. kl. 0940.

PROGRAM, - du finner informasjon om foredragsholderne lenger ned på denne siden.

Kl. 0800            
Registrering/kaffe

Kl. 0900            
Velkommen
Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund kommune

Det store bildet

Kl. 0915            
Det globale energiperspektivet – Norges rolle
Astrid Bergmål, statssekretær Olje- og energidepartementet

Kl. 0945            
Hvilke muligheter har vi på norsk sokkel
Torgeir Stordal, oljedirektør Oljedirektoratet

Kl. 1005            
Norges betydning for europeisk energisikkerhet og energiomstilling
Irene Rummelhoff, konserndirektør Equinor ASA

Kl. 1030            
Kaffepause/nettverksbygging

Nye næringer/verdikjeder

Kl. 1100            
Havvind, - mulighetene i Norskehavet
Roger Pedersen, direktør for havvind Offshore Norge

Samtale med fokus på havvind
Medvirkende: Roger Pedersen og konsernsjef John E. Stangeland, NorSea Group

Kl. 1140            
Lunsj

Nye næringer/verdikjeder, forts.

Kl. 1235             
Havbunnsmineraler, - mulighetsperspektivet
Egil Tjåland, generalsekretær Norsk forum for Marine Mineraler, NTNU

Samtale med fokus på havbunnsmineraler
Medvirkende: Torgeir Stordal og Egil Tjåland

Kl. 1315             
Framtidens verdikjeder for norsk gass
Kristin Fejerskov Kragseth, CEO Petoro AS

Samtale med fokus på hva gjør vi framover
Medvirkende: Irene Rummelhoff, Kristin Fejerskov Kragseth og Torgeir Stordal 

Kl. 1355           
Kaffepause/nettverksbygging

Kl. 1425            
Norskehavet hva skjer - medvirkende:
Grete Birgitte Haaland, SVP Operation North Equinor
Martin Borthne, driftsdirektør Neptune Energy
Tor Bjerkestrand, SVP Operations OKEA ASA
Bjørn Melaa, direktør for Marked og forretningsutvikling A/S Norske Shell
Lars Drage, prosjektdirektør Berling OMV Norge AS
Tom Storvik, direktør for prosjekter i Skarv-området AkerBP
Daniel Ørbeck, produksjonsdirektør Wintershall Dea 

Kl. 1540            
Verdenspolitikken – det store bildet
Julie Wilhelmsen, forsker 1 Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Kl. 1610            
Slutt faglig del

Kl. 1830
Long December Night
Festmiddag og underholdning i Kulturfabrikken
Toastmaster: Kitty Eide, kommunikasjonssjef A/S Norske Shell

OM VÅRE FOREDRAGSHOLDERE

Astrid Bergmål
ble utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet 20. juni 2023. Hun kom fra stillingen som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, en stilling hun hadde siden regjeringen Støre tiltrådte 14. oktober 2021. Hun har tidligere ledet Virke Reiseliv og vært politisk rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. I 2011-2012 var Bergmål politisk rådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var vararepresentant på Stortinget for Rogaland i perioden 2001-2005. Astrid Bergmål er utdannet jurist, med spesialisering i europarett og menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo (2001-2007). 

Torgeir Stordal
er direktør for Oljedirektoratet, en posisjon han har hatt siden april 2023 etter å ha fungert i stillingen fra juni 2022. Han ble ansatt i Oljedirektoratet som direktør for leting i 2017 og var direktør for teknologi, analyser og sameksistens fra 2021. Før det har han omfattende erfaring fra Shell, som fagperson og leder, både i Norge og internasjonalt. Han var letesjef i Norge i perioden 2009-2013. Torgeir Stordal har hovedfag i geofysikk fra Universitetet i Bergen.

Irene Rummelhoff
er konserndirektør i Equinor og har siden 2018 ledet forretningsområdet Markedsføring, Midtstrøm og Prosessering (MMP). Hun gikk først inn i konsernledelsen i 2015 da hun ble bedt om å etablere Equinors nye forretningsområde for fornybar energi New Energy Solutions. NES – nå REN – er i dag en betydelig aktør innenfor havvind og verdensledende innen flytende havvindteknologi. Med mer enn 3600 ansatte over hele verden har hun i MMP ansvar for transport, videreforedling og markedsføring av alle selskapets produkter. Irene Rummelhoff er også ansvarlig for Equinors utvikling av verdikjeder for karbonfangst og -lagring (CCS) og hydrogen. I 2014 ble hun utnevnt til styremedlem i Norsk Hydro, og fra 2016 til hun gikk ut av styret i 2022 hadde hun rollen som nestleder. I mars 2022 ble Rummelhoff utnevnt til styremedlem i Airbus.

Roger Pedersen
er direktør for havvind i Offshore Norge, og har ledet arbeidet med havvind i organisasjonen siden 2019. Han har hatt ulike stillinger i Offshore Norge siden 2010, og i 2015-2018 var han utleid til KonKraft som sekretariatsleder. Tidligere har han vært seksjonsleder i Redd Barna, politisk rådgiver på Stortinget for SV og i Kunnskapsdepartementet. Han har en Executive MBA fra BI i Oslo samt master, cand. mag. fra UiB og flere hovedfagskurs i statsvitenskap fra UiO.

John E. Stangeland
er konsernsjef i NorSea Group, en posisjon han har hatt siden 2012. Før nåværende rolle var han COO i NorSea Group siden 2004. Tidligere arbeidserfaring inkluderer 7 år i Eidesvik Offshore ASA som leder for forretningsutvikling innen forsyning-, offshore konstruksjon og seismikkfartøy og forut for det 7 år som skipsmegler for offshore tonnasje i meglerhuset Seabrokers. Stangeland har en rekke styreverv innen gruppen, samt at han er styremedlem i Eidesvik Offshore ASA. Han har sin utdannelse som maskiningeniør fra Universitetet i Stavanger, en bachelor grad i økonomi fra Universitetet i Texas, Austin og en Executive MBA fra BI i Oslo og Nan Yang Universitetet i Singapore.

Egil Tjåland
er generalsekretær i Norsk forum for Marine Mineraler. Han har MSc og PhD i geofysikk fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Egil Tjåland har bakgrunn som geofysiker i BP Norge, før han startet som førsteamanuensis ved NTNU. Fra 2013 til 2021 var han instituttleder ved Institutt for geovitenskap og petroleum ved NTNU.

Kristin Fejerskov Kragseth
er CEO i Petoro AS, en posisjon hun har hatt siden 2021. Hun kom da fra stillingen som administrerende direktør i Vår Energi.  Kragseth har 30 års erfaring fra olje- og gassindustrien – for ExxonMobil, Point Resources og Vår Energi. Hun har tidligere jobbet som Vice President for Production i Point Resources og Technical Manager for norsk sokkel i ExxonMobil og i tillegg besatt en rekke lederstillinger innen ExxonMobil, både nasjonalt og internasjonalt. Kristin F. Kragseth er utdannet marineingeniør, med en mastergrad fra Texas A&M University. Hun er styremedlem i Norsk Hydro, varamedlem i ONS stiftelsen og styreleder i Stavanger Sandnes Skøyteklubb.

Julie Wilhelmsen 
er Forsker 1 ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Hun har doktorgrad i statsvitenskap og arbeider med russisk innenriks- og utenrikspolitikk, radikalisering av islam i Eurasia og kritiske sikkerhetsstudier. I 2014-2015 var Wilhelmsen medlem av regjeringens ekspertgruppe for forsvaret av Norge. Fra 2019 til 2021 var hun en av ekspertene i Cooperative Security Initiative (CSI), som ble initiert for å skape nye ideer og oppmerksomhet rundt sikkerhetssamarbeid og multilateralisme gjennom OSSE. Wilhelmsen har vært medredaktør for tidsskriftet Internasjonal Politikk og er en aktiv deltaker i den offentlige debatten. Fritt Ords pris 2023 - Fritt Ord ble tildelt Wilhelmsen 'for å ha vist betydningen av ytringsmot og utøving av akademisk ytringsfrihet i praksis’. 

Under Norskehavet - hva skjer medvirker:

Grete Birgitte Haaland
er direktør for Utforskning og Produksjon Nord i Equinor. Hun startet sin karriere i Equinor i 1991 og har hatt sentrale lederstillinger i flere forretningsområder i verdikjeden. Innenfor både operasjon, strategi og forretningsutvikling, finans og kontroll, samt markedsføring og forsyning. Hun startet i rollen som områdedirektør for Utforskning og Produksjon Nord 1. september 2022. Hun har i stillingen ansvaret for offshorevirksomheten fra Mørekysten og opp til og med Barentshavet. Før dette var hun leder for alle Equinors landanlegg. Hun har en mastergrad i petroleumsgeologi fra Universitetet i Stavanger. Haaland er styremedlem i Norsk Industri.

Martin Borthne
er driftsdirektør for Neptune Energy i Norge, hvor han har ansvar for alle egenopererte felt og produksjon. Før Neptune jobbet Martin 25 år i TOTAL ENERGIES E&P, hvor han hadde ulike senior E&P-roller over hele Europa, Asia Pasific og Amerika-regionen. Han er i dag leder av Operasjonskomiteen i Offshore Norge.

Tor Bjerkestrand
sitter i hovedledelsen i OKEA med ansvar for opererte og partner-opererte felt i OKEA porteføljen. Han har tidligere jobbet i ulike lederstillinger i Shell og Kværner. I Shell jobbet han periode internasjonalt.

Bjørn Melaa
er del av A/S Norske Shells lederteam. Han har bred erfaring innenfor kommersielle roller. Han startet i Shell i 2006 og jobbet en periode som Kommersiell Direktør for Shell i Brunei før han ble Kommersiell Direktør for Norske Shell i 2018. I dag har Bjørn ansvaret for gass-salg, de ikke-opererte feltene som Shell er partner i samt forretningsutvikling innenfor både olje og gass og fornybar energi.

Lars Drage
er prosjektdirektør for Berling-utbyggingen. Drage har jobbet i OMV siden 2013 og har vært med på selskapets reise som lisenspartner og operatør på norsk sokkel. Han har tidligere erfaring fra Esso og BG. Han har vært med på mange utbyggingsprosjekter i Norge og har også erfaring internasjonalt. Lars Drage er utdannet sivilingeniør innen Maskin ved NTNU i Trondheim, og han har en MBA fra University of Colorado.

Tom H. Storvik
er prosjektdirektør i Aker BP med ansvar for prosjekter i områdene rundt Skarv. Storvik har jobbet i Aker BP siden 2011 og vært med å forme og styrke selskapets prosjektorganisasjon, som gjennom en innovativ alliansemodell har levert rekke prosjekter på tid og innenfor budsjett de siste årene. Med over to tiårs erfaring fra større suksessfulle utbyggingsprosjekter på norsk sokkel, har han tilegnet seg en bred kunnskap om suksesskriterier knyttet til store, komplekse prosjekter. Tom Storvik er utdannet siv. ing. innen Marin Teknikk ved Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

Daniel Ørbeck
har 20 års erfaring innenfor leting og produksjon i Norge, og har jobbet med ulike prosjekter og felt fra funn til nedstengning. Han startet sin karriere i Aker Solutions før han gikk videre til Equinor (daværende Statoil) som corporate trainee. Etter ulike stillinger i Equinor begynte han i Wintershall Dea i 2013, hvor han blant annet jobbet innen drift, boring og brønnprosjekter, forbedringsprogrammer og endringsledelse. Han ble utnevnt til produksjonsdirektør i 2022 og har ansvar for alle opererte felt. Daniel Ørbeck er utdannet sivilingeniør innen maskinteknikk fra Universitetet i Stavanger og han har en MBA fra Handelshøyskolen BI .

KORT OM DESEMBERKONFERANSEN

Desemberkonferansen er en av Norges fremste nettverksarenaer rettet mot energi-, olje- og gassbransjen. Her møter du beslutningstakere fra energi-/operatørselskaper, leverandør-/serviceindustri, bank/finans, politikk og myndigheter.

Konferansen er en unik møteplass, både i kraft av den brede erfaringsbakgrunnen deltakere representerer, og den sosiale rammen som kjennetegner arrangementet.

VÅRE KOMITÉMEDLEMMER

Alf Gunnar Dahl, CFO Norsea Group AS
Kirsti Flatval, Asset Manager Draugen, OKEA ASA
Olav Godø, produksjonssjef Equinor ASA
Bjørnar Iversen, CEO Dolphin Drilling
Ulf Rosenberg, selvstendig kommunikasjonsrådgiver
Sidsel Sæterøy, styreleder NPF avd. Møre og Romsdal
Ole Jonny Rugset, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS
Christina Hovde, prosjektleder Desemberkonferansen/Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS

EN STOR TAKK TIL VÅRE ANNONSØRER I ANLEDNING DESEMBERKONFERANSEN 2023

Asset Buyout Partners
Certex Norge
Equinor
Høgskolen i Molde
Kristiansund kommune
Maersk Training
Neptune Energy Norge
NorSea Logistics, Vestbase
Okea
Quality Hotel Grand
Sparebanken Møre
Tjeldbergodden Utvikling 
Wintershall Dea

SAMARBEIDSPARTNERE KNN

NEAS, Sparebanken Møre og SpareBank 1 Nordmøre

Kristiansund KNN