Byggebransjen og Byggesak

Skal man få et best mulig resultat for alle parter er man avhengig av rask saksbehandling og god kvalitet. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene i en byggesak. Kristiansund kommune ved Byggesak ønsker innspill på hvordan samhandlingen kan forbedres.

Tid:      30.april kl. 0800-1000 (serveres frokost fra 0800-0830)

Sted:    Quality Hotell Grand, Kristiansund

Program:
Status Campus Kristiansund, og kommende investeringsprosjekter i kommunal regi.
Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund kommune

Saksbehandlingstiden er effektivisert, en orientering om hvilke grep vi har gjort.
Bjørn H. Benjaminsen, avdelingsleder byggesak Kristiansund kommune

Gruppearbeid- hvordan kan vi samhandle mer effektivt og bedre enn vi gjør i dag?  

 

Møtet er gratis. 

Velkommen!

Legg til i kalender

30.04.2019 08:00 GMT+2 Byggebransjen og Byggesak

Skal man få et best mulig resultat for alle parter er man avhengig av rask saksbehandling og god kvalitet. Dette forutsetter et godt samarbeid mellom aktørene i en byggesak. Kristiansund kommune ved Byggesak ønsker innspill på hvordan samhandlingen kan forbedres.

Tid:      30.april kl. 0800-1000 (serveres frokost fra 0800-0830)

Sted:    Quality Hotell Grand, Kristiansund

Program:
Status Campus Kristiansund, og kommende investeringsprosjekter i kommunal regi.
Arne Ingebrigtsen, rådmann Kristiansund kommune

Saksbehandlingstiden er effektivisert, en orientering om hvilke grep vi har gjort.
Bjørn H. Benjaminsen, avdelingsleder byggesak Kristiansund kommune

Gruppearbeid- hvordan kan vi samhandle mer effektivt og bedre enn vi gjør i dag?  

 

Møtet er gratis. 

Velkommen!

Quality Hotel Grand, Kristiansund KNN