Bustadoppføringslova

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om hovedreglene i loven og den kunnskapen de trenger for å lage rutiner for å ivareta lovens formelle krav når det gjelder varsling om endring, overtakelse og sluttoppgjør slik at de unngår å komme i ansvar. Deltakerne skal også bli kjent med de forskjellige byggblanketter og når disse skal benyttes.

Tid: Tirsdag 10. desember 2019, kl. 08:30 - 12:00

Sted: Campus F-13, Fosnagata 13, Kristiansund 

Kurset vektlegger særlig: 

 • Entreprenørens ytelse 

 • Overtakelse 

 • Mangler 

 • Reklamasjon 

 • Krav mot bakre ledd 

 • Forbrukerens ytelser 

Det er særlig fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i sammenheng med innføring av Bustadoppføringslova; Byggblankett 3425, 3426, 3427, 3428 og 3429.  

 

Hvem er kurset for?  

Ledere og medarbeidere som har forbrukere som kunder og som må forholde seg til de ufravikelige bestemmelser som ligger i Bustadoppføringsloven (forbrukerentrepriseloven).  

Kursholder: Hallgrim Fagervold og Runar Wiik fra Advokatfirmaet Øverbø og Gjørtz 

 

PrisKr. 2650,- for medlemmer av EBA/BNL/KNN og kr. 3100,- for andre.  

Legg til i kalender

10.12.2019 08:30 GMT+2 Bustadoppføringslova

Kurset vil gi deltakerne kunnskap om hovedreglene i loven og den kunnskapen de trenger for å lage rutiner for å ivareta lovens formelle krav når det gjelder varsling om endring, overtakelse og sluttoppgjør slik at de unngår å komme i ansvar. Deltakerne skal også bli kjent med de forskjellige byggblanketter og når disse skal benyttes.

Tid: Tirsdag 10. desember 2019, kl. 08:30 - 12:00

Sted: Campus F-13, Fosnagata 13, Kristiansund 

Kurset vektlegger særlig: 

 • Entreprenørens ytelse 

 • Overtakelse 

 • Mangler 

 • Reklamasjon 

 • Krav mot bakre ledd 

 • Forbrukerens ytelser 

Det er særlig fokus på de kontrakter som Standard Norge har utviklet i sammenheng med innføring av Bustadoppføringslova; Byggblankett 3425, 3426, 3427, 3428 og 3429.  

 

Hvem er kurset for?  

Ledere og medarbeidere som har forbrukere som kunder og som må forholde seg til de ufravikelige bestemmelser som ligger i Bustadoppføringsloven (forbrukerentrepriseloven).  

Kursholder: Hallgrim Fagervold og Runar Wiik fra Advokatfirmaet Øverbø og Gjørtz 

 

PrisKr. 2650,- for medlemmer av EBA/BNL/KNN og kr. 3100,- for andre.  

Campus F13, Fosnagata 13, Kristiansund KNN