Besøk av Norges Bank

Som deltager i det regionale nettverket ble SpareBank 1 Nordvest forespurt om å ta regien i forbindelse med besøket og legge opp et relevant program. Det har de gjort i samarbeid med Vestbase, Kristiansund kommune og KNN. I den anledning inviteres det til en formiddagskonferanse fredag 16. mars i Kristiansund. 

Påmelding via skjema innen 10 mars.  

Det er ingen deltakeravgift, dette dekkes av vertskapet. 

Velkommen!

Legg til i kalender

16.03.2018 08:00 GMT+2 Besøk av Norges Bank

Som deltager i det regionale nettverket ble SpareBank 1 Nordvest forespurt om å ta regien i forbindelse med besøket og legge opp et relevant program. Det har de gjort i samarbeid med Vestbase, Kristiansund kommune og KNN. I den anledning inviteres det til en formiddagskonferanse fredag 16. mars i Kristiansund. 

Påmelding via skjema innen 10 mars.  

Det er ingen deltakeravgift, dette dekkes av vertskapet. 

Velkommen!

Thon Hotel Innlandet KNN