BDO - Styrets Arena

Kurs I Praktisk Syrearbeid (8)

Kurs i praktisk styrearbeid 

De nye kravene til kjønnssammensetning i aksjeselskap gjør at flere selskap trenger nye styremedlemmer. BDO i samarbeid med kristiansund og Nordmøre Næringsforum holder et kurs som passer både for helt nye og noe mer erfarne styremedlemmer. 
Styrevervet er et personlig verv. Det er et stadig økende søkelys på styremedlemmenes plikter og ansvar. Vi ser samtidig at styremedlemmer i varierende grad er godt nok kjent med ansvaret og risikoen det innebærer å påta seg et styreverv.
I samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsfororening inviterer BDO til seminar i praktisk styrearbeid.
Kurset vil blant annet gå igjennom:
  • Organisering av styret og styrets arbeid- Styrets ansvar og oppgaver
  • Erstatningsansvar/sanksjoner
  • Ny regler om krav til kjønnsrepresentasjon i selskaper
Kurs i praktisk styrearbeid arrangeres i BDOs lokaler i Storgata 19 i Kristiansund, onsdag 11.september fra kl.09:00 til kl.12:00. Det vil serveres frokost og kaffe. 
Deltakeravgiften er kr 2000 eks mva.
Kontaktperson for BDO Styrets Arena:
Therese Berg Gjøstøl
Senior Manager/nettverksleder
Mobil +47 924 84 215
therese.gjostol@bdo.no

Legg til i kalender

11.09.2024 09:00 11.09.2024 12:00 GMT+2 BDO - Styrets Arena

Kurs i praktisk styrearbeid 

De nye kravene til kjønnssammensetning i aksjeselskap gjør at flere selskap trenger nye styremedlemmer. BDO i samarbeid med kristiansund og Nordmøre Næringsforum holder et kurs som passer både for helt nye og noe mer erfarne styremedlemmer. 
Styrevervet er et personlig verv. Det er et stadig økende søkelys på styremedlemmenes plikter og ansvar. Vi ser samtidig at styremedlemmer i varierende grad er godt nok kjent med ansvaret og risikoen det innebærer å påta seg et styreverv.
I samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsfororening inviterer BDO til seminar i praktisk styrearbeid.
Kurset vil blant annet gå igjennom:
  • Organisering av styret og styrets arbeid- Styrets ansvar og oppgaver
  • Erstatningsansvar/sanksjoner
  • Ny regler om krav til kjønnsrepresentasjon i selskaper
Kurs i praktisk styrearbeid arrangeres i BDOs lokaler i Storgata 19 i Kristiansund, onsdag 11.september fra kl.09:00 til kl.12:00. Det vil serveres frokost og kaffe. 
Deltakeravgiften er kr 2000 eks mva.
Kontaktperson for BDO Styrets Arena:
Therese Berg Gjøstøl
Senior Manager/nettverksleder
Mobil +47 924 84 215
therese.gjostol@bdo.no
BDOs lokaler (Storgata 19, Kristiansund) KNN