(AVLYST) NHO Kurs: Praktisk arbeidsrett

I dette kurset går man gjennom tre tema som de fleste arbeidsgivere bør ha kjennskap til. Temaene er ledende og særlig uavhengig stilling, reisetid og konkurranseklausuler.

Ledende og særlig uavhengig stilling:

Ansatte i ledende og uavhengig stilling er i stor grad unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om hvor lenge man kan jobbe hver dag og hver uke, samt bestemmelsene om overtid. Hva skal til for at en stilling skal være ledende eller særlig uavhengig i lovens forstand? Og hvilke reaksjoner risikerer bedriften å bli møtt med i etterkant hvis arbeidsgiver feilaktig definerer en stilling som ledende eller særlig uavhengig?

Reisetid:

Skal reisetiden regnes som arbeidstid eller ikke? Dette spørsmålet oppstår jevnlig i forbindelse med at ansatte gjennomfører reiser i tilknytning til arbeidsforholdet. I tillegg har spørsmålet vært behandlet i flere rettssaker. Vi går gjennom de kravene som gjelder for at reisetiden skal være arbeidstid. Vi ser også på konsekvensene dersom reisetiden er arbeidstid.

Konkurranseklausuler:

Noen ganger ønsker arbeidsgiver å begrense medarbeiderens adgang til å begynne hos en konkurrent, eller til å drive annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold kan inngås i forbindelse med ansettelsen, under arbeidsforholdet og i forbindelse med arbeidsforholdets opphør. Hva må arbeidsgiver vurdere før en konkurranseklausul blir tatt inn i en arbeidsavtale? Hva må arbeidsgiver ta hensyn til mens ansettelsesforholdet løper og før oppsigelse er gitt? Hva må arbeidsgiver tenke på ved opphør av ansettelsesforholdet? Vi ser også på kundeklausuler, det vil si avtalebestemmelser som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte eller knytte til seg tidligere arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

I kurset går vi grundig gjennom både lovgivning og rettspraksis knyttet til disse temaene, og vi belyser hvert enkelt tema gjennom praktiske eksempler.

Kursholder: Sturla Dalhaug, Advokat | NHO Møre og Romsdal

Klikk her for påmeding og mer informasjon

 

Legg til i kalender

13.03.2020 09:00 GMT+2 (AVLYST) NHO Kurs: Praktisk arbeidsrett

I dette kurset går man gjennom tre tema som de fleste arbeidsgivere bør ha kjennskap til. Temaene er ledende og særlig uavhengig stilling, reisetid og konkurranseklausuler.

Ledende og særlig uavhengig stilling:

Ansatte i ledende og uavhengig stilling er i stor grad unntatt fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Dette gjelder blant annet bestemmelsene om hvor lenge man kan jobbe hver dag og hver uke, samt bestemmelsene om overtid. Hva skal til for at en stilling skal være ledende eller særlig uavhengig i lovens forstand? Og hvilke reaksjoner risikerer bedriften å bli møtt med i etterkant hvis arbeidsgiver feilaktig definerer en stilling som ledende eller særlig uavhengig?

Reisetid:

Skal reisetiden regnes som arbeidstid eller ikke? Dette spørsmålet oppstår jevnlig i forbindelse med at ansatte gjennomfører reiser i tilknytning til arbeidsforholdet. I tillegg har spørsmålet vært behandlet i flere rettssaker. Vi går gjennom de kravene som gjelder for at reisetiden skal være arbeidstid. Vi ser også på konsekvensene dersom reisetiden er arbeidstid.

Konkurranseklausuler:

Noen ganger ønsker arbeidsgiver å begrense medarbeiderens adgang til å begynne hos en konkurrent, eller til å drive annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold kan inngås i forbindelse med ansettelsen, under arbeidsforholdet og i forbindelse med arbeidsforholdets opphør. Hva må arbeidsgiver vurdere før en konkurranseklausul blir tatt inn i en arbeidsavtale? Hva må arbeidsgiver ta hensyn til mens ansettelsesforholdet løper og før oppsigelse er gitt? Hva må arbeidsgiver tenke på ved opphør av ansettelsesforholdet? Vi ser også på kundeklausuler, det vil si avtalebestemmelser som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte eller knytte til seg tidligere arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

I kurset går vi grundig gjennom både lovgivning og rettspraksis knyttet til disse temaene, og vi belyser hvert enkelt tema gjennom praktiske eksempler.

Kursholder: Sturla Dalhaug, Advokat | NHO Møre og Romsdal

Klikk her for påmeding og mer informasjon

 

Campus F13, Kristiansund KNN