Årsmøte og Generalforsamling KNN

Storkaia Kristiansund

Tirsdag 23. mai
kl. 11.30
Lunsj
kl. 12.30
-14.00 Årsmøte og generalforsamling
Thon Hotell Kristiansund 

Påmelding til årsmøte og generalforsamling her.

SAKSLISTE:

 1. Åpning av møte ved styreleder Vegard Nekstad
 2. Valg av møteleder, referent ogprotokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling ogsaksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte

 5. Fastsettelse av:
  a. Kontingent og serviceavgif. 
  b. Godtgjørelse til revisor og til styretsmedlemmer

  Valg av:
  a. Styremedlemmer ogvaramedlemmer
  b. Styreleder ognestleder
  c. Revisor
  d. Valgkomité
  e. Leder forvalgkomité

Legg til i kalender

23.05.2023 11:30 23.05.2023 03:00 GMT+2 Årsmøte og Generalforsamling KNN

Tirsdag 23. mai
kl. 11.30
Lunsj
kl. 12.30
-14.00 Årsmøte og generalforsamling
Thon Hotell Kristiansund 

Påmelding til årsmøte og generalforsamling her.

SAKSLISTE:

 1. Åpning av møte ved styreleder Vegard Nekstad
 2. Valg av møteleder, referent ogprotokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling ogsaksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte

 5. Fastsettelse av:
  a. Kontingent og serviceavgif. 
  b. Godtgjørelse til revisor og til styretsmedlemmer

  Valg av:
  a. Styremedlemmer ogvaramedlemmer
  b. Styreleder ognestleder
  c. Revisor
  d. Valgkomité
  e. Leder forvalgkomité
Thon Hotell Innlandet KNN

KNN årsmøte og generalforsamling