Åpen strategisamling og workshop for havnæringer

Sted:Quality Hotel Grand, Kristiansund
Dato: 22. November 2018 kl. 09.00 -17.00

Kort om de aktuelle prosjektene:

  1.  Ut mot hav: I 2018 tok Ocean Network SA initiativet til å samkoordinere innsatsen mot havnæringene i regionen i samarbeid med offentlige aktører (fylkeskommune, kommuner) KNN, og Vindel AS. Det ble gjennomført samlinger for å peke ut aktuelle satsingsområder som vi vil gå gjennom, i tillegg er det foreslått å etablere et «havråd» som kan jobbe med å styrke attraktiviteten og følge opp strategiene videre.
  2. Prosjektutvikling/workshop innen sirkulærøkonomi: I 2018 fikk Vindel AS forprosjektstøtte til å avklare muligheten for å utvikle et konsortium knyttet sammen av blågrønn sirkulærøkonomi i regionen innen landbruk, fiskeri og fiskeoppdrett hvor ressurser, teknologi og avfall utnyttes bedre og skaper merverdi for næringslivet.
  3. Service på merdkanten: I 2017 fikk KNN støtte til å utforske muligheten for å etablere en driftsnær utviklingshub i Kristiansund i samarbeid med klyngen NCE Aquatech (base i Trøndelag). Formålet er å bistå utviklingsbedrifter som leverer teknologi og tjenester «på merdkanten», det er derfor ønskelig å få innspill på hva utviklingshuben skal jobbe med.

PROGRAM:

Seksjon 1: Ut mot hav: Sjøsetting av strategiplan! «Etablering av havrådet»

09.00-10.20
Presentasjon av Ut mot hav, inkludert status for iverksatte løp. 
- Utvikling hydrogen v/TBU og NVES Smøla                                  
- FOU: Sirkulærøkonomi med blå-grønn kobling v/Vindel                            
- Service på merdkanten/utvikling av maritim teknologi v/ON                   
- Videreutvikle av regionen som havservicedestinasjon v/ON 

10.30-11.30
Diskusjon om oppgaver, organisering, finansering og etablering av havrådet.

Seksjon 2: Prosjektutvikling bedrifter og FoU-miljø innen sirkulærøkonomi.

- Orientering fra NiBIO, NORSØK og Møreforskning. Workshop som kjøres parallelt.

12.15-14.30
Workshop nr. 1  Gjenbruksmuligheter av fiskeslam
Workshop nr. 2  Utvikling og fremskaffelse av restråstoffer/nye ingredienser
Workshop nr. 3  Teknologiutvikling (muligheter for teknologi crossover)   

Felles lunsj for deltakere på seksjon 1 og seksjon 2.

Seksjon 3: Service på merdkanten

15.00-17.00
Presentasjon av foreliggende plan for oppstart & diskusjon omkring oppstart

 

Legg til i kalender

22.11.2018 09:00 GMT+2 Åpen strategisamling og workshop for havnæringer

Sted:Quality Hotel Grand, Kristiansund
Dato: 22. November 2018 kl. 09.00 -17.00

Kort om de aktuelle prosjektene:

  1.  Ut mot hav: I 2018 tok Ocean Network SA initiativet til å samkoordinere innsatsen mot havnæringene i regionen i samarbeid med offentlige aktører (fylkeskommune, kommuner) KNN, og Vindel AS. Det ble gjennomført samlinger for å peke ut aktuelle satsingsområder som vi vil gå gjennom, i tillegg er det foreslått å etablere et «havråd» som kan jobbe med å styrke attraktiviteten og følge opp strategiene videre.
  2. Prosjektutvikling/workshop innen sirkulærøkonomi: I 2018 fikk Vindel AS forprosjektstøtte til å avklare muligheten for å utvikle et konsortium knyttet sammen av blågrønn sirkulærøkonomi i regionen innen landbruk, fiskeri og fiskeoppdrett hvor ressurser, teknologi og avfall utnyttes bedre og skaper merverdi for næringslivet.
  3. Service på merdkanten: I 2017 fikk KNN støtte til å utforske muligheten for å etablere en driftsnær utviklingshub i Kristiansund i samarbeid med klyngen NCE Aquatech (base i Trøndelag). Formålet er å bistå utviklingsbedrifter som leverer teknologi og tjenester «på merdkanten», det er derfor ønskelig å få innspill på hva utviklingshuben skal jobbe med.

PROGRAM:

Seksjon 1: Ut mot hav: Sjøsetting av strategiplan! «Etablering av havrådet»

09.00-10.20
Presentasjon av Ut mot hav, inkludert status for iverksatte løp. 
- Utvikling hydrogen v/TBU og NVES Smøla                                  
- FOU: Sirkulærøkonomi med blå-grønn kobling v/Vindel                            
- Service på merdkanten/utvikling av maritim teknologi v/ON                   
- Videreutvikle av regionen som havservicedestinasjon v/ON 

10.30-11.30
Diskusjon om oppgaver, organisering, finansering og etablering av havrådet.

Seksjon 2: Prosjektutvikling bedrifter og FoU-miljø innen sirkulærøkonomi.

- Orientering fra NiBIO, NORSØK og Møreforskning. Workshop som kjøres parallelt.

12.15-14.30
Workshop nr. 1  Gjenbruksmuligheter av fiskeslam
Workshop nr. 2  Utvikling og fremskaffelse av restråstoffer/nye ingredienser
Workshop nr. 3  Teknologiutvikling (muligheter for teknologi crossover)   

Felles lunsj for deltakere på seksjon 1 og seksjon 2.

Seksjon 3: Service på merdkanten

15.00-17.00
Presentasjon av foreliggende plan for oppstart & diskusjon omkring oppstart

 

Quality Hotel Grand, Kristiansund KNN