AFF Driv på Nordmøre - oppstartsamling 4. september

NB Februar AFF 43

DRIV - For ledere og eksperter som vil utvikle seg tett på arbeidshverdagen


Ledelse som drivkraft i en attraktiv region

Vi trenger å tiltrekke oss og beholde gode og kompetente ansatte i regionen. Gode ledere som vet hva som er viktig for å lykkes i samarbeid med andre, vil være en nøkkel for å lykkes med det. Vår viktigste oppgave er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo og flytte til. Vi har derfor initiert et samarbeid på lederutvikling med AFF. Det største fagmiljøet for lederutvikling i Norge. Deres åpne lederutviklingsprogram er blant de høyest rangerte i verden, og de har hovedkontoret sitt trygt plassert på Vestlandet.

AFF Driv på Nordmøre er et lederutviklingsprogram skreddersydd for ledere som ønsker å utgjøre en forskjell. Programmet er tett på deltakernes arbeidshverdag. Alt som gjøres i programmet skal være kort og konsentrert og de fleste aktivitetene skal kunne få plass i «hullene» i kalenderen. Lederne som deltar jobber med sitt eget lederskap for å bli mer effektive i rollen sin. 

Lederutviklingsprogrammet AFF Driv på Nordmøre skal skape ringer i vannet for virksomhetene som deltar. Derfor tar deltakerne med seg programmet ut i virksomheten og virksomheten inn i programmet.

AFF Driv på Nordmøre kombinerer fysiske og digitale møteplasser, tilgjengelig fagstoff og metoder, innsikt og eksperimentering, fellesskap og skreddersøm for maksimalt utbytte. Vi hjelper også med små dulter, slik at deltakerne husker tingene de skal gjøre og øve på gjennom læringsløpet.

MÅL OG RESULTATER

I en verden som går raskere og raskere og som blir mer og mer kompleks og uforutsigbar er det ikke alltid lett å finne tid til å utvikle seg. Mange ledere har et vell av forpliktelser både på jobb og privat som gjør det vanskelig å komme fra og få tid til å bli en bedre leder. Selv om de gjerne vil. Driv er skreddersydd for akkurat disse lederne. Vi tar utgangspunkt i at vi skal være tett på arbeidshverdagen din. Alt skal være kort og konsentrert og det meste skal kunne få plass i «hullene» i kalenderen. Vi hjelper deg også med små nudges, slik at du husker tingene du skal gjøre og øve på gjennom læringsløpet.

Som deltaker tar du med deg et viktig prosjekt som du jobber med i din egen virksomhet. Vi tror på ledere som hjelper andre ledere. Dermed har vi fokus på hva du kan, vet og kjenner til som kan være til nytte for andre, og hvordan andre kan bruke sin kompetanse og sine nettverk for at du skal lykkes med ditt prosjekt.

I tillegg jobber du med ditt eget lederskap for å bli mer effektiv i rollen din og øke verdiskapingen i virksomheten din. Du involverer også flokken din. Det kan være en ledergruppe, prosjektgruppe eller andre du jobber tett med for å oppnå resultater. De får både være med i noen av møtepunktene og være med når du skal eksperimentere med nye tilnærminger til ledelse. Driv kombinerer fysiske og digitale møteplasser, tilgjengelig fagstoff og metoder, innsikt og eksperimentering, fellesskap og skreddersøm for maksimaltutbytte for den enkelte leder og virksomhet.

PROGRAMDESIGN

I motsetning til veldig mange andre utviklingsløp ligger ikke hovedfokuset i Driv på samlingene. Samlinger er et av mange virkemidler vi tar i bruk for at du skal utvikle deg på en god måte. Når vi møtes fysisk er det fordi det er virkelig viktig for utviklingen din. Hovedvekten av arbeidet ligger i det som skjer i arbeidshverdagen din. Du vil få tilgang på litteratur, videoer og podcaster. Du vil få eksperimenter og øvelser du skal gjennomføre, også sammen med teamet ditt.

Du får også oppfølging av prosjektet ditt og din utvikling i læringsteam med dedikert team konsulent fra Driv-teamet. Vi tar i bruk virkemidler som app, nudging, digitale samlinger, digitale tavler, chat, sosiale grupper, pop-up aktiviteter og annen læringsteknologi. I Driv er det ikke enkelt elementene som utgjør forskjellen. Det er den store helheten.

Det overordnede målet for Driv er å øke verdien av lederskapet ditt i virksomheten din på helt nye måter.
Programdirektør Kristine Kjellsen 

PRAKTISK INFORMASJON

Sted
Programmet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske og digitale møter, samt andre teknologiske løsninger. Driv ønsker å støtte opp under lokale initiativer. Vi bruker derfor mindre, lokale, aktører for de fysiske samlingene.

Opptak
Det er løpende opptak til Driv. Du kan søke slik du selv foretrekker. Det kan være en video, dans, sang eller noen linjer i et dokument eller en e-post. Det er opp til deg. Du kan også søke ved å ringe, bare slå på tråden for en prat!

Det som det er viktig at kommer tydelig frem er:

  • Hvem er du?
  • Hvorfor vil du være med på Driv?
  • Hva ønsker du å utvikle i ditt lederskap?
  • Hva vil du utvikle i virksomheten din (strategisk satsing, endringsprosjekt, innovasjon eller lignende)?
  • Et viktig mål er at du skal involvere de du jobber tett med, hvem er det?
                                         
Kristine Brådland Kjellsen, Programdirektør Driv
Telefon: 402 38 497
E-post: Kristine.kjellsen@aff.no

AFF Driv på Nordmøre gjennomfører oppstartssamling onsdag 04.09.24.
Mer informasjon om lederutviklingsprogrammet vil komme utover våren. Se også:  Driv - AFF.

Pris:
85.000,-

Spesialpris for medlemmer av KNN:
72.000,-

AFF Driv programmet har vært virkelig bra! Faglig tyngde og meget dyktige veiledere i et hybrid oppsett med passelig mengde digitalt oppfølging i samlinger og læringsteam. Det anbefales virkelig! -Tidligere deltaker

Legg til i kalender

04.09.2024 12:00 GMT+2 AFF Driv på Nordmøre - oppstartsamling 4. september

DRIV - For ledere og eksperter som vil utvikle seg tett på arbeidshverdagen


Ledelse som drivkraft i en attraktiv region

Vi trenger å tiltrekke oss og beholde gode og kompetente ansatte i regionen. Gode ledere som vet hva som er viktig for å lykkes i samarbeid med andre, vil være en nøkkel for å lykkes med det. Vår viktigste oppgave er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo og flytte til. Vi har derfor initiert et samarbeid på lederutvikling med AFF. Det største fagmiljøet for lederutvikling i Norge. Deres åpne lederutviklingsprogram er blant de høyest rangerte i verden, og de har hovedkontoret sitt trygt plassert på Vestlandet.

AFF Driv på Nordmøre er et lederutviklingsprogram skreddersydd for ledere som ønsker å utgjøre en forskjell. Programmet er tett på deltakernes arbeidshverdag. Alt som gjøres i programmet skal være kort og konsentrert og de fleste aktivitetene skal kunne få plass i «hullene» i kalenderen. Lederne som deltar jobber med sitt eget lederskap for å bli mer effektive i rollen sin. 

Lederutviklingsprogrammet AFF Driv på Nordmøre skal skape ringer i vannet for virksomhetene som deltar. Derfor tar deltakerne med seg programmet ut i virksomheten og virksomheten inn i programmet.

AFF Driv på Nordmøre kombinerer fysiske og digitale møteplasser, tilgjengelig fagstoff og metoder, innsikt og eksperimentering, fellesskap og skreddersøm for maksimalt utbytte. Vi hjelper også med små dulter, slik at deltakerne husker tingene de skal gjøre og øve på gjennom læringsløpet.

MÅL OG RESULTATER

I en verden som går raskere og raskere og som blir mer og mer kompleks og uforutsigbar er det ikke alltid lett å finne tid til å utvikle seg. Mange ledere har et vell av forpliktelser både på jobb og privat som gjør det vanskelig å komme fra og få tid til å bli en bedre leder. Selv om de gjerne vil. Driv er skreddersydd for akkurat disse lederne. Vi tar utgangspunkt i at vi skal være tett på arbeidshverdagen din. Alt skal være kort og konsentrert og det meste skal kunne få plass i «hullene» i kalenderen. Vi hjelper deg også med små nudges, slik at du husker tingene du skal gjøre og øve på gjennom læringsløpet.

Som deltaker tar du med deg et viktig prosjekt som du jobber med i din egen virksomhet. Vi tror på ledere som hjelper andre ledere. Dermed har vi fokus på hva du kan, vet og kjenner til som kan være til nytte for andre, og hvordan andre kan bruke sin kompetanse og sine nettverk for at du skal lykkes med ditt prosjekt.

I tillegg jobber du med ditt eget lederskap for å bli mer effektiv i rollen din og øke verdiskapingen i virksomheten din. Du involverer også flokken din. Det kan være en ledergruppe, prosjektgruppe eller andre du jobber tett med for å oppnå resultater. De får både være med i noen av møtepunktene og være med når du skal eksperimentere med nye tilnærminger til ledelse. Driv kombinerer fysiske og digitale møteplasser, tilgjengelig fagstoff og metoder, innsikt og eksperimentering, fellesskap og skreddersøm for maksimaltutbytte for den enkelte leder og virksomhet.

PROGRAMDESIGN

I motsetning til veldig mange andre utviklingsløp ligger ikke hovedfokuset i Driv på samlingene. Samlinger er et av mange virkemidler vi tar i bruk for at du skal utvikle deg på en god måte. Når vi møtes fysisk er det fordi det er virkelig viktig for utviklingen din. Hovedvekten av arbeidet ligger i det som skjer i arbeidshverdagen din. Du vil få tilgang på litteratur, videoer og podcaster. Du vil få eksperimenter og øvelser du skal gjennomføre, også sammen med teamet ditt.

Du får også oppfølging av prosjektet ditt og din utvikling i læringsteam med dedikert team konsulent fra Driv-teamet. Vi tar i bruk virkemidler som app, nudging, digitale samlinger, digitale tavler, chat, sosiale grupper, pop-up aktiviteter og annen læringsteknologi. I Driv er det ikke enkelt elementene som utgjør forskjellen. Det er den store helheten.

Det overordnede målet for Driv er å øke verdien av lederskapet ditt i virksomheten din på helt nye måter.
Programdirektør Kristine Kjellsen 

PRAKTISK INFORMASJON

Sted
Programmet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske og digitale møter, samt andre teknologiske løsninger. Driv ønsker å støtte opp under lokale initiativer. Vi bruker derfor mindre, lokale, aktører for de fysiske samlingene.

Opptak
Det er løpende opptak til Driv. Du kan søke slik du selv foretrekker. Det kan være en video, dans, sang eller noen linjer i et dokument eller en e-post. Det er opp til deg. Du kan også søke ved å ringe, bare slå på tråden for en prat!

Det som det er viktig at kommer tydelig frem er:

  • Hvem er du?
  • Hvorfor vil du være med på Driv?
  • Hva ønsker du å utvikle i ditt lederskap?
  • Hva vil du utvikle i virksomheten din (strategisk satsing, endringsprosjekt, innovasjon eller lignende)?
  • Et viktig mål er at du skal involvere de du jobber tett med, hvem er det?
                                         
Kristine Brådland Kjellsen, Programdirektør Driv
Telefon: 402 38 497
E-post: Kristine.kjellsen@aff.no

AFF Driv på Nordmøre gjennomfører oppstartssamling onsdag 04.09.24.
Mer informasjon om lederutviklingsprogrammet vil komme utover våren. Se også:  Driv - AFF.

Pris:
85.000,-

Spesialpris for medlemmer av KNN:
72.000,-

AFF Driv programmet har vært virkelig bra! Faglig tyngde og meget dyktige veiledere i et hybrid oppsett med passelig mengde digitalt oppfølging i samlinger og læringsteam. Det anbefales virkelig! -Tidligere deltaker
KNN