Industriveien 7

Kontorlokaler sentralt plassert på Løkkemyra med parkering og god offentlig kommunikasjon. Ledig areal i i 2. etg ca. 233-405 kvm, mulighet for tilpasninger for nye leietakere.

Bygget ligger meget sentralt plassert på Løkkemyra i Kristiansund. Løkkemyra er byens viktigste næringsområde med mye handel, oljebasevirksomhet og flere kontoreiendommer. Kort avstand til Kristiansund flyplass, Kvernberget. Området har meget god dekning av offentlig kommunikasjon. Gode eksponeringsmuligheter inn til byens innfarts-åre, Nordmørsveien.

Pent og innbydende bygg med god beliggenhet. Garderobefasiliteter med dusj/garderobe/treningsrom er direkte tilknyttet lokalene. Gode parkeringsmuligheter på eiendommen inklusive sykkelparkering. Mulighet for handikapp-parkering.
På eiendommen er det i dag tjenester som vaktmester, renhold, avfallshåndtering, løpende drift av ut- og innvendig fellesareal samt drift og vedlikehold av tekniske anlegg.

Kontorlokaler med gode lysforhold. Arealene inneholder 7 kontor, kjøkkenkrok og kombinert møterom/spiserom.

Øvrige leietakere på eiendommen er: West Elektro, Skatteetaten, Kredinor, Veidekke, Polygon og ISS

Se mer informasjon om lokalene ved å trykke her.

Kontaktperson
Nina Mack Korsfur, tlf. 95849300, e-post nina@fgeiendom.no
www.fgeiendom.no