HOVEDOMRÅDER

KNNs viktigste oppgave er å styrke næringsutviklingen på Nordmøre, og å jobbe for at regionen blir et attraktivt sted å bo, jobbe og drive virksomhet. 
Det gjør vi gjennom å sette særlig fokus på utvalgte saker gjennom året. Les mer nedenfor.