Reiseliv

Reiseliv var et ønsket fokusområde fra medlemmene våre. Regionen har unike muligheter til å etablere eller videreutvikle eksisterende reiselivsprodukter. I tillegg så har vi fått signaler fra aktørene selv at de ønsker seg en tydeligere profil for regionen. Større synlighet, samarbeid, felles strategi og flere helårsarbeidsplasser knyttet til reiselivsnæringen.

Reiselivsnæringene er også en av de næringene som er hardest rammet i forbindelse med covid-19, og en undersøkelse foretatt av NHO reiseliv bekrefter at krisen for reiselivet fortsetter inn i det nye året, og at det fortsatt er behov for ytterligere kompensasjoner så lenge bedriftene ikke kan drive som normalt. 

Innenfor fokusområde reiseliv har vi valgt å starte et felles prosjekt sammen med kommunene, aktører og Visit Nordmøre og Romsdal som har som mål: «Utvikle og koble opplevelser som sikrer at flere stopper og blir 1-2 netter i regionen, dette gjennom å bygge og styrke konsepter lokalt, men også i regionen, fylke og landsdelen».

Forprosjektet er avsluttet, og hovedprosjektet starter opp våren 2021.

For spørsmål ta kontakt med Monika Eeg, monika@knn.no