Korona og næringsliv

Under finner du nytte linker knyttet til covid-19 og næringsliv.

Nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter.

Tilbud til permitterte og ledige som ikke har fullført videregående opplæring

Informasjon om kurs fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nytt om permittering, sykepenger og omsorgspenger

Få en oversikt over de viktigste lovendringene fra NHO.

Tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet

Her finner du informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Her finner du informasjon om ordningen fra Kulturrådet

Informasjon om hvordan regjeringen strammer inn for å beholde kontrollen på smittespredningen.

Få en oversikt over de viktigste lovendringene fra NHO.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Informasjon fra FHI om smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Omstilling for reiselivs-. event- og servicenæringen

Her finner du informasjon om den nye tilskuddsordningen.

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Her finner du informasjon om lønnstilskuddet for å ta tilbake permitterte ansatte.

Lønnskompensasjon og refusjon

Her finner du informasjon fra NAV om løsningen for lønnskompensasjon til permitterte.

Kontantstøtteordningen

Her finner du informasjon om kontantstøtteordningen.

Erstatningsordningene i landbruket

Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema fra Altinn.

Informasjon fra Skatteetaten

Her finner du informasjon om endringer av satser, avgifter, regler og frister.

Informasjon fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Her finner du informasjon til næringslivet fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nyttig informasjon og verktøy

Her finner du en samleside med informasjon fra NHO.

Innovasjon Norge - krisepakker for norske bedrifter

Her finner du informasjon om Innovasjon Norges krisepakker.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Her finner du informasjon om den midlertidige ordning for kompensasjon av tap inntekt.

Handels- og tjenestenæringen

Her finner du informasjon fra Virke.

Informasjon fra regjeringen

Her finner du viktig informasjon fra regjeringen om tiltak og råd til befolkningen.

Nye regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

Her finner du en oversikt over endringene for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Informasjon fra FHI

Her finner du nyttig informasjon om fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Informasjon fra Arbeidstilsynet

Her finner du informasjon om tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet.