Korona og næringsliv

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) har etablert et beredskaps- og koordineringsråd i samarbeid med sentrale aktører innenfor ulike bransjer, Kristiansund kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune. Rådet ønsker å bistå bedrifter og institusjoner til å komme seg gjennom de utfordringene vi nå stor ovenfor og å gjøre «nedturen» kortest mulig. Denne siden blir oppdatert fortløpende. 

Registrer deg her om du ønsker å motta informasjon fra Næringskriserådet. 
Ta gjerne kontakt med oss: post@knn.no eller 900 18 232.

Tilbud til permitterte og ledige som ikke har fullført videregående opplæring

Informasjon om kurs fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nytt om permittering, sykepenger og omsorgspenger

Få en oversikt over de viktigste lovendringene fra NHO.

Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner

Her finner du informasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om kompensasjonsordningen.

Kompensasjonsordning for arrangører og underleverandører i kultursektoren

Her finner du informasjon om ordningen fra Kulturrådet

Nasjonale tiltak

Her finner du en oversikt over nasjonale tiltak innført av norske myndigheter.

Informasjon om hvordan regjeringen strammer inn for å beholde kontrollen på smittespredningen.

Få en oversikt over de viktigste lovendringene fra NHO.

Smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge

Informasjon fra FHI om smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst til Norge.

Ny tilskuddsordning for reiselivsnæringen

Her finner du informasjon om den nye tilskuddsordningen.

Lønnstilskudd for å ta permitterte tilbake i jobb

Her finner du informasjon om lønnstilskuddet for å ta tilbake permitterte ansatte.

Lønnskompensasjon og refusjon

Her finner du informasjon fra NAV om løsningen for lønnskompensasjon til permitterte.

Lånegarantiordningen

Her finner du informasjon om statens garantiordning for lån til bedrifter.

Kontantstøtteordningen

Her finner du informasjon om kontantstøtteordningen.

Erstatningsordningene i landbruket

Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjema fra Altinn.

Åpnes for gratis deltakelse på Bondens marked og salgsmesser

Her finner du informasjon om ordningen fra Regjeringen

Informasjon fra Skatteetaten

Her finner du informasjon om endringer av satser, avgifter, regler og frister.

Krisepakke 3

Her kan du lese pressemeldingen fra regjeringen om krisepakke 3.

Ressursgruppe

Informasjon om ressursgruppen fra Næringskriserådet.

Informasjon fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Her finner du informasjon til næringslivet fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Nyttig informasjon og verktøy

Her finner du en samleside med informasjon fra NHO.

Innovasjon Norge - krisepakker for norske bedrifter

Her finner du informasjon om Innovasjon Norges krisepakker.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Her finner du informasjon om den midlertidige ordning for kompensasjon av tap inntekt.

Reiselivsnæringen

Her finner du informasjon fra Visit Nordvest.

Handels- og tjenestenæringen

Her finner du informasjon fra Virke.

Informasjon fra regjeringen

Her finner du viktig informasjon fra regjeringen om tiltak og råd til befolkningen.

Nye regler for arbeidstakere og arbeidsgivere

Her finner du en oversikt over endringene for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Informasjon fra FHI

Her finner du nyttig informasjon om fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Informasjon fra Arbeidstilsynet

Her finner du informasjon om tiltak i arbeidslivet fra Arbeidstilsynet.