Kompetanse

Mange næringslivsbedrifter og kommuner opplever at det er utfordrende å få tak i riktig kompetanse til ledige stillinger og at mange har en utfordring med å rekruttere kvalifiserte personer til stillingene. For å skape vekst i offentlig og privat sektor trekkes tilgang på kompetent arbeidskraft, regionalt utdanningstilbud og lokalt nettverkssamarbeid mellom bedrifter frem som viktige faktorer av våre medlemmer.

KNN har satt i gang et arbeid på dette området med fokus på løsninger både på kort og lang sikt. Blant annet har vi samlet en oversikt over ledige stillinger på Nordmøre. Klikk her for å se ledige stillinger.

Sammen med Autility, Idium, Kontali, Kristiansund kommune, Simployer Capitech og SpareBank 1 Nordmøre gjennomfører vi en markedsføringskampanje knyttet til 7 utviklerjobber i Kristiansund. Klikk her for å gå til kampanjen og stillingsutlysningene.

Ta kontakt med daglig leder Ole J. Rugset i KNN dersom du ønsker å delta eller har spørsmål knyttet til prosjektet.