Samspillkontrakter

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd. Møre og Romsdal inviterer til kurs hvor deltakerne får en innføring i hva en samspillskontrakter kan være, hva som kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes. Kurset vil både gi en teoretisk innføring i hvordan en samspillskontrakt kan bygges og hva den bør inneholde, og en praktisk innføring i hvordan et prosjekt kan gjennomføres med denne modellen.

Kurset vil gi:
Gjennomgang av hovedprinsippene i en samspillsmodell, og orientering om de forskjellige modeller som brukes. Gjennomgang av EBAs veileder om samspill, med fokus på problemområder og utfordringer 

  • Fordeler og ulemper ved bruk av samspill
  • Utfordringer ved offentlige anskaffelser med fokus på tildelingskriterier
  • Praktisk gjennomgang av samspillsprosessen


Hvem er kurset for?
Prosjektledere og andre som skal delta i en samspillskontrakt, samt advokater og ledere som skal evaluere modellen, eller andre som ønsker øket kunnskap om hva samspill innebærer. 

Kursholder:
Måns Davidsson, Distriktsleder/Prosjektleder WSP Norge AS

Pris: kr 3.350,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 3.950,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.
Frist for påmelding er satt til 1. august.

Legg til i kalender

17-08-2016 09:00:00 a.m. GMT+2 Samspillkontrakter

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg avd. Møre og Romsdal inviterer til kurs hvor deltakerne får en innføring i hva en samspillskontrakter kan være, hva som kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes. Kurset vil både gi en teoretisk innføring i hvordan en samspillskontrakt kan bygges og hva den bør inneholde, og en praktisk innføring i hvordan et prosjekt kan gjennomføres med denne modellen.

Kurset vil gi:
Gjennomgang av hovedprinsippene i en samspillsmodell, og orientering om de forskjellige modeller som brukes. Gjennomgang av EBAs veileder om samspill, med fokus på problemområder og utfordringer 

  • Fordeler og ulemper ved bruk av samspill
  • Utfordringer ved offentlige anskaffelser med fokus på tildelingskriterier
  • Praktisk gjennomgang av samspillsprosessen


Hvem er kurset for?
Prosjektledere og andre som skal delta i en samspillskontrakt, samt advokater og ledere som skal evaluere modellen, eller andre som ønsker øket kunnskap om hva samspill innebærer. 

Kursholder:
Måns Davidsson, Distriktsleder/Prosjektleder WSP Norge AS

Pris: kr 3.350,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 3.950,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.
Frist for påmelding er satt til 1. august.

Kongens Plass 1, Kristiansund KNN