Praktisk skatte- og regnskapskurs

For 2016 har det skjedd vesentlige endringer på skatteområdet, blant annet med økt dreining mot bruttoskatter og ny skattlegging av eierinntekter. Vi ser her konturene av et nytt skattesystem. I forlengelsen av dette ser vi på utredningen «Bedre skatt», og hvilket retning Stortinget vil peke ut fremover.

Blant annet vurderes endringer i formuesskatten gjennom fritak eller reduksjon av skatten på «arbeidende kapital», samt nødvendige regelendringer for å sikre skattegrunnlaget knyttet til virksomhet over landegrenser og delingsøkonomi. Videre gjennomgås den helt nye skatteforvaltningsloven, som vil gjelde fra 1. januar 2017 – denne er det viktig å sette seg inn i for alle som arbeider med skatt, moms eller særavgifter!

I «Revisordelen» av kurset ser vi på endringene på merverdiavgiftsområdet og bokførings- og regnskapsregelverket som har skjedd i løpet av året samt hvilke endringer vi kan forvente oss. Vi tar for oss endringer i lovgivningen, dommer og uttalelser. Nye uttalelser og endringer innen god regnskapsskikk (GRS), god bokføringsskikk (GBS) og endringer i standardene NBS og NRS vil også bli gjennomgått. Regnskapsregelverket er under endring ved at omlegging til IFRS stadig siger nærmere inn på oss. Vi ser på hva dette innebærer. Endringer og fokusområder på aksjelovens område vil avslutningsvis bli behandlet.

Oppdateringstimer
Regnskapsførere: 4 timer skatterett/avgiftsrett, 2 timer finansregnskap, 1 time bokføring
Revisorer: 4 timer skatterett, 3 timer regnskap
Advokater: 7 timer oppdatering

Kursholdere
Per Terje Ingdal, revisor Orkla Revisjon AS
Trond Olsen, advokat Skattebetalerforeningen

Pris
Medlemmer Skattebetalerforeningen kr 2.800,-
Andre kr 3.300,- 

Påmelding og mer informasjon finner du på Skattebetalerforeningens nettsider. 

Legg til i kalender

14-12-2016 09:00:00 a.m. GMT+2 Praktisk skatte- og regnskapskurs

For 2016 har det skjedd vesentlige endringer på skatteområdet, blant annet med økt dreining mot bruttoskatter og ny skattlegging av eierinntekter. Vi ser her konturene av et nytt skattesystem. I forlengelsen av dette ser vi på utredningen «Bedre skatt», og hvilket retning Stortinget vil peke ut fremover.

Blant annet vurderes endringer i formuesskatten gjennom fritak eller reduksjon av skatten på «arbeidende kapital», samt nødvendige regelendringer for å sikre skattegrunnlaget knyttet til virksomhet over landegrenser og delingsøkonomi. Videre gjennomgås den helt nye skatteforvaltningsloven, som vil gjelde fra 1. januar 2017 – denne er det viktig å sette seg inn i for alle som arbeider med skatt, moms eller særavgifter!

I «Revisordelen» av kurset ser vi på endringene på merverdiavgiftsområdet og bokførings- og regnskapsregelverket som har skjedd i løpet av året samt hvilke endringer vi kan forvente oss. Vi tar for oss endringer i lovgivningen, dommer og uttalelser. Nye uttalelser og endringer innen god regnskapsskikk (GRS), god bokføringsskikk (GBS) og endringer i standardene NBS og NRS vil også bli gjennomgått. Regnskapsregelverket er under endring ved at omlegging til IFRS stadig siger nærmere inn på oss. Vi ser på hva dette innebærer. Endringer og fokusområder på aksjelovens område vil avslutningsvis bli behandlet.

Oppdateringstimer
Regnskapsførere: 4 timer skatterett/avgiftsrett, 2 timer finansregnskap, 1 time bokføring
Revisorer: 4 timer skatterett, 3 timer regnskap
Advokater: 7 timer oppdatering

Kursholdere
Per Terje Ingdal, revisor Orkla Revisjon AS
Trond Olsen, advokat Skattebetalerforeningen

Pris
Medlemmer Skattebetalerforeningen kr 2.800,-
Andre kr 3.300,- 

Påmelding og mer informasjon finner du på Skattebetalerforeningens nettsider. 

Scandic Hotel, Kristiansund KNN