Nordmørskonferansen 2017

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass for nærings- og samfunnslivet og har siden oppstarten i 1988 årlig samlet rundt 200 deltakere. Konferansen er en spennende arena og en viktig møteplass for regionen. Deltakerne er ledere både fra det offentlige, organisasjoner og næringslivet. 

Nordmørskonferansen skal dele kunnskap, inspirere og engasjere, bidra til utvikling og samarbeid og ikke minst være en viktig samhandlingsarena mellom næringsliv og offentlig sektor.

Klikk her for å se programmet!

Konferanseavgift (alle priser eks. mva)
Medlem - Konferanse inkl. lunsj kr. 1.750,- // Konferanse inkl. lunsj og middag kr. 2.750,-
Ikke-medlem - Konferanse inkl. lunsj kr. 2.750,- // Konferanse inkl. lunsj og middag kr. 3.750,-

Vi tar imot påmeldinger fram til onsdag 25. januar kl. 12.00. Det gjøres oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Det er mulig å melde seg av til og med 20. januar. Avmelding etter dette vil bli belastet med kr. 1000,-. Avmelding må skje skriftlig til post@knn.no. 

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet samt ” force majeure”. 

Legg til i kalender

26-01-2017 09:00:00 a.m. GMT+2 Nordmørskonferansen 2017

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass for nærings- og samfunnslivet og har siden oppstarten i 1988 årlig samlet rundt 200 deltakere. Konferansen er en spennende arena og en viktig møteplass for regionen. Deltakerne er ledere både fra det offentlige, organisasjoner og næringslivet. 

Nordmørskonferansen skal dele kunnskap, inspirere og engasjere, bidra til utvikling og samarbeid og ikke minst være en viktig samhandlingsarena mellom næringsliv og offentlig sektor.

Klikk her for å se programmet!

Konferanseavgift (alle priser eks. mva)
Medlem - Konferanse inkl. lunsj kr. 1.750,- // Konferanse inkl. lunsj og middag kr. 2.750,-
Ikke-medlem - Konferanse inkl. lunsj kr. 2.750,- // Konferanse inkl. lunsj og middag kr. 3.750,-

Vi tar imot påmeldinger fram til onsdag 25. januar kl. 12.00. Det gjøres oppmerksom på at påmeldingen er bindende. Det er mulig å melde seg av til og med 20. januar. Avmelding etter dette vil bli belastet med kr. 1000,-. Avmelding må skje skriftlig til post@knn.no. 

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet samt ” force majeure”. 

Caroline Kino- og konferansesenter, Kristiansund KNN