Næringslivsseminar

Stortinget har vedtatt å gjennomføre en regionreform, som kan medføre at vi går fra dagens 19 fylker til om lag 10 regioner i Norge. Før jul skal Møre og Romsdal fylkeskommune vedta hva vårt fylke skal gjøre. Samtidig er både Vestlandsfylkene og ikke minst Trøndelag kommet langt i konkrete prosesser. På deler av Nordmøre har også debatten gått høyt om fylkestilhørighet.

Dette er et viktig spørsmål for kommunene på Nordmøre. ORKidé – Nordmøre Regionråd lager derfor en egen utredning der alle relevante alternativer belyses – både med og uten deling av Møre og Romsdal. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum er sekretariat for regionrådet og bistår i arbeidet.

Som del av utredningen ønsker vi innspill fra næringslivet: Hvordan vil de ulike regionalternativene påvirke rammebetingelser og samarbeid og innflytelse? Hvor mye har grenser å si for framtidig vekst og utvikling?

ORKidé – Nordmøre Regionråd i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer derfor til innspillseminar onsdag 28. september kl. 14.00-17.00 i møterom Sørsundet på Scandic Hotel Kristiansund. Enkel servering. Program med forbehold om justeringer. 

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding i skjemaet nedenfor. 

Påmeldingsfristen er utløpt.

Legg til i kalender

28-09-2016 02:00:00 p.m. GMT+2 Næringslivsseminar

Stortinget har vedtatt å gjennomføre en regionreform, som kan medføre at vi går fra dagens 19 fylker til om lag 10 regioner i Norge. Før jul skal Møre og Romsdal fylkeskommune vedta hva vårt fylke skal gjøre. Samtidig er både Vestlandsfylkene og ikke minst Trøndelag kommet langt i konkrete prosesser. På deler av Nordmøre har også debatten gått høyt om fylkestilhørighet.

Dette er et viktig spørsmål for kommunene på Nordmøre. ORKidé – Nordmøre Regionråd lager derfor en egen utredning der alle relevante alternativer belyses – både med og uten deling av Møre og Romsdal. Kristiansund og Nordmøre Næringsforum er sekretariat for regionrådet og bistår i arbeidet.

Som del av utredningen ønsker vi innspill fra næringslivet: Hvordan vil de ulike regionalternativene påvirke rammebetingelser og samarbeid og innflytelse? Hvor mye har grenser å si for framtidig vekst og utvikling?

ORKidé – Nordmøre Regionråd i samarbeid med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum inviterer derfor til innspillseminar onsdag 28. september kl. 14.00-17.00 i møterom Sørsundet på Scandic Hotel Kristiansund. Enkel servering. Program med forbehold om justeringer. 

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding i skjemaet nedenfor. 

Påmeldingsfristen er utløpt.

Scandic Kristiansund KNN