Marin Arena Nordmøre

Tirsdag 6. september kl. 17:30-21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). Vi begynner med en matbit og en god prat. Faglig program fra kl. 18:00.

PROGRAM:

Noe å spise og drikke

Velkommen v/ Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Sjøområdeplan Nordmøre v/ prosjektleder Jens-Eric Eliassen

Havrommet – et honnørord eller kyst-Norges fremtid?
Med Pål Farstad (V), Ingrid Heggø (Ap) og Ove Trellevik (H). (Oskar Grimstad (FrP) har dessverre måttet melde frafall). Innlegg og debatt ledet av Jan-Erik Larsen, KNN – Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Det blir også tid til en kaffepause og nettverksbygging underveis.
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakelse er gratis, men grunnet matservering ber vi om påmelding via denne linken innen torsdag 1. september. Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme. NB! PÅMELDING ER NÅ STENGT. ØNSKER DU Å DELTA? SEND EN E-POST TIL ERIKA@KNN.NO

Med vennlig hilsen fra arrangørene:
Marin Arena - et fellesprosjekt mellom Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter i samarbeid med hoppid.no.
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Innovasjon Norge

Legg til i kalender

06-09-2016 05:30:00 p.m. GMT+2 Marin Arena Nordmøre

Tirsdag 6. september kl. 17:30-21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). Vi begynner med en matbit og en god prat. Faglig program fra kl. 18:00.

PROGRAM:

Noe å spise og drikke

Velkommen v/ Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Sjøområdeplan Nordmøre v/ prosjektleder Jens-Eric Eliassen

Havrommet – et honnørord eller kyst-Norges fremtid?
Med Pål Farstad (V), Ingrid Heggø (Ap) og Ove Trellevik (H). (Oskar Grimstad (FrP) har dessverre måttet melde frafall). Innlegg og debatt ledet av Jan-Erik Larsen, KNN – Kristiansund og Nordmøre Næringsforum

Det blir også tid til en kaffepause og nettverksbygging underveis.
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet.

Deltakelse er gratis, men grunnet matservering ber vi om påmelding via denne linken innen torsdag 1. september. Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme. NB! PÅMELDING ER NÅ STENGT. ØNSKER DU Å DELTA? SEND EN E-POST TIL ERIKA@KNN.NO

Med vennlig hilsen fra arrangørene:
Marin Arena - et fellesprosjekt mellom Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter i samarbeid med hoppid.no.
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Innovasjon Norge

Thon Hotel Kristiansund KNN