Marin Arena Nordmøre

Tirsdag 17. januar 2017 kl. 17:30-21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). Vi begynner med en matbit og en god prat. Faglig program fra kl. 18:00. 

PROGRAM: 

Velkommen v/Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektet «Welfare Fish Farming» v/ daglig leder Per Gunnar Kvenseth, Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg, og daglig leder Thomas Bjørdal, Nasjonalt Vindenergisenter 

Welfare Fish Farming er et initiativ fra selskapet Pure Farming, som i dag leder et konsortium med utvikling av lakseoppdrett fra egg til marked, der hovedfokuset er miljøvennlig og sertifisert oppdrett av atlantisk laks med salg til høykvalitetsmarkedet i Europa. Selskapet har søkt seks utviklingskonsesjoner for å utvikle en løsning for fiskeoppdrett med nullvisjon for lus og 90 prosent reduksjon av CO2-utslipp gjennom å benytte vindenergi og batteri.

Marine Grunnkart – havbunnen avdekkes! v/ forsker Sigrid Elvenes, Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)

NGU er i gang med å utarbeide nye detaljerte kart over sjøbunnen med svært høy oppløsning. De marine grunnkartene gir et viktig grunnlag for bærekraftig utvikling og styrking av forvaltningen av sjøarealene. De avdekker også spennende detaljer på sjøbunnen. Informasjonen vil være nyttig for mange typer brukere, for eksempel innen fiske, friluftsliv, næringsliv, forvaltning og forskning.

Kaffepause og nettverksbygging

Fisk og olje v/ Leif Ervik, tidligere fagdirektør i Finansdepartmentet og blant annet en viktig del av Norges delegasjon i klimaforhandlingene i Paris

Ocean Network – våre planer for havrommet v/daglig leder Bjørnar Loe og/eller styreleder Nils Erik Pettersen

Bedriftsnettverket Ocean Network, tidligere Offshore Network, utvider sin satsing fra olje og gass til havrommet. Nettverket har i dag 33 medlemmer. Offshore er fortsatt et viktig satsingsområde, men havromssatsingen åpner for nye prosjekter og videre utvikling. 


Deltakelse er gratis, men grunnet matservering ber vi om påmelding her innen torsdag 12. januar. Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme. 

Med vennlig hilsen fra arrangørene:
Marin Arena - et fellesprosjekt mellom Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter i samarbeid med hoppid.no.
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Innovasjon Norge

Legg til i kalender

17-01-2017 05:30:00 p.m. GMT+2 Marin Arena Nordmøre

Tirsdag 17. januar 2017 kl. 17:30-21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). Vi begynner med en matbit og en god prat. Faglig program fra kl. 18:00. 

PROGRAM: 

Velkommen v/Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Prosjektet «Welfare Fish Farming» v/ daglig leder Per Gunnar Kvenseth, Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg, og daglig leder Thomas Bjørdal, Nasjonalt Vindenergisenter 

Welfare Fish Farming er et initiativ fra selskapet Pure Farming, som i dag leder et konsortium med utvikling av lakseoppdrett fra egg til marked, der hovedfokuset er miljøvennlig og sertifisert oppdrett av atlantisk laks med salg til høykvalitetsmarkedet i Europa. Selskapet har søkt seks utviklingskonsesjoner for å utvikle en løsning for fiskeoppdrett med nullvisjon for lus og 90 prosent reduksjon av CO2-utslipp gjennom å benytte vindenergi og batteri.

Marine Grunnkart – havbunnen avdekkes! v/ forsker Sigrid Elvenes, Norges Geologiske Undersøkelser (NGU)

NGU er i gang med å utarbeide nye detaljerte kart over sjøbunnen med svært høy oppløsning. De marine grunnkartene gir et viktig grunnlag for bærekraftig utvikling og styrking av forvaltningen av sjøarealene. De avdekker også spennende detaljer på sjøbunnen. Informasjonen vil være nyttig for mange typer brukere, for eksempel innen fiske, friluftsliv, næringsliv, forvaltning og forskning.

Kaffepause og nettverksbygging

Fisk og olje v/ Leif Ervik, tidligere fagdirektør i Finansdepartmentet og blant annet en viktig del av Norges delegasjon i klimaforhandlingene i Paris

Ocean Network – våre planer for havrommet v/daglig leder Bjørnar Loe og/eller styreleder Nils Erik Pettersen

Bedriftsnettverket Ocean Network, tidligere Offshore Network, utvider sin satsing fra olje og gass til havrommet. Nettverket har i dag 33 medlemmer. Offshore er fortsatt et viktig satsingsområde, men havromssatsingen åpner for nye prosjekter og videre utvikling. 


Deltakelse er gratis, men grunnet matservering ber vi om påmelding her innen torsdag 12. januar. Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme. 

Med vennlig hilsen fra arrangørene:
Marin Arena - et fellesprosjekt mellom Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter i samarbeid med hoppid.no.
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Innovasjon Norge

Thon Hotel Kristiansund KNN