Kompetansefrokost

0H9A2053 Foto Jens Holsbøvåg Lyngstad

Påmeldingen er nå stengt, ønsker du å delta på møtet kan du bruke denne direktelinken til Teams: Klikk her for å bli med på møtet

Velkommen til digital kompetansefrokost i regi av Høgskolen i Molde med fokus på forskningsprosjekter fra avdelingen for Helse og Sosialfag ved Høgskolen i Molde.

Tid: Tirsdag 1. mars, kl. 08:00-09:30
Sted: Microsoft Teams

Målgruppe:
Ledere og ansatte innen helse, omsorg, skole, barnehage, kommuner og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling.

Program:

«Vernepleieren i skolen»  
Et forsknings- og undervisningsprosjekt som har som mål å kartlegge hvordan vernepleiere arbeider ved et utvalg skoler i regionen Møre og Romsdal. Førsteamanuensiser Ingrid Hogstad og Sandra Weltzien vil presentere dette for oss.

«Hvorfor er vernepleierens kompetanse nyttig i skolen?»  
Det vil rektor Synnøve Stokke Fidje ved Atlanten Ungdomsskole i Kristiansund svare på. Synnøve er også skribent i Høgskolen i Molde sin uavhengige avis Panorama.

«Risikofaktorer for demens og muligheter for forebygging»
Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

Per i dag har vi ingen kurativ behandling for demens. Mye tyder imidlertid på at det er mulig å forebygge demens ved å påvirke en rekke risikofaktorer for demenssykdom. I forskningsprosjektet HUNT-Aldring i Trøndelag, undersøkersøker vi blant annet befolkningens kunnskap om risikofaktorer for demens og deres motivasjon for å gjøre livsstilsendringer for å forebygge demenssykdom i eldre år.

«Avvergeplikt i møtet med partnervold - MANREPORT-IPV»
Professor Solveig KB Vatnar, Professor II, psykologi, ved Avdeling for helse- og sosialfag, HiMolde og forsker med professorkompetanse ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus

Det er betydelige utfordringer knyttet til forståelsen og praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. Solveig er en av to prosjektledere i prosjektet MANREPORT-IPV, som er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold.

«Covid-19 i sykehjem – forløp og behandling»
Stipendiat Anita Nilsen, tidligere høgskolelektor og studieårsleder i sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde.

Hun presenterer sitt Ph.d. prosjekt. Nå jobber hun med en systematisk litteraturstudie ang. temaet – og videre i prosjektet ønsker hun å undersøke hvordan faglige valg og beslutninger for sykehjemspasienter med Covid-19 begrunnes.

«Covid 19 - Kan vi lære noe av epidemien – hvordan?»
Kommuneoverlege i Kristiansund, Askil Sandvik, er bedt om å dele noen tanker rundt epidemien og om det er noe vi har lært eller noe vi kan lære av.

Vel møtt for kunnskapspåfyll! 

Legg til i kalender

01-03-2022 08:00:00 a.m. 01-03-2022 09:30:00 a.m. GMT+2 Kompetansefrokost

Påmeldingen er nå stengt, ønsker du å delta på møtet kan du bruke denne direktelinken til Teams: Klikk her for å bli med på møtet

Velkommen til digital kompetansefrokost i regi av Høgskolen i Molde med fokus på forskningsprosjekter fra avdelingen for Helse og Sosialfag ved Høgskolen i Molde.

Tid: Tirsdag 1. mars, kl. 08:00-09:30
Sted: Microsoft Teams

Målgruppe:
Ledere og ansatte innen helse, omsorg, skole, barnehage, kommuner og andre aktører som er interessert i forskning og utvikling.

Program:

«Vernepleieren i skolen»  
Et forsknings- og undervisningsprosjekt som har som mål å kartlegge hvordan vernepleiere arbeider ved et utvalg skoler i regionen Møre og Romsdal. Førsteamanuensiser Ingrid Hogstad og Sandra Weltzien vil presentere dette for oss.

«Hvorfor er vernepleierens kompetanse nyttig i skolen?»  
Det vil rektor Synnøve Stokke Fidje ved Atlanten Ungdomsskole i Kristiansund svare på. Synnøve er også skribent i Høgskolen i Molde sin uavhengige avis Panorama.

«Risikofaktorer for demens og muligheter for forebygging»
Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse.

Per i dag har vi ingen kurativ behandling for demens. Mye tyder imidlertid på at det er mulig å forebygge demens ved å påvirke en rekke risikofaktorer for demenssykdom. I forskningsprosjektet HUNT-Aldring i Trøndelag, undersøkersøker vi blant annet befolkningens kunnskap om risikofaktorer for demens og deres motivasjon for å gjøre livsstilsendringer for å forebygge demenssykdom i eldre år.

«Avvergeplikt i møtet med partnervold - MANREPORT-IPV»
Professor Solveig KB Vatnar, Professor II, psykologi, ved Avdeling for helse- og sosialfag, HiMolde og forsker med professorkompetanse ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus

Det er betydelige utfordringer knyttet til forståelsen og praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt, opplysningsrett og avvergeplikt. Solveig er en av to prosjektledere i prosjektet MANREPORT-IPV, som er et tverrfaglig forskningsprosjekt om profesjonsutøveres avvergeplikt i møte med partnervold.

«Covid-19 i sykehjem – forløp og behandling»
Stipendiat Anita Nilsen, tidligere høgskolelektor og studieårsleder i sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde.

Hun presenterer sitt Ph.d. prosjekt. Nå jobber hun med en systematisk litteraturstudie ang. temaet – og videre i prosjektet ønsker hun å undersøke hvordan faglige valg og beslutninger for sykehjemspasienter med Covid-19 begrunnes.

«Covid 19 - Kan vi lære noe av epidemien – hvordan?»
Kommuneoverlege i Kristiansund, Askil Sandvik, er bedt om å dele noen tanker rundt epidemien og om det er noe vi har lært eller noe vi kan lære av.

Vel møtt for kunnskapspåfyll! 

Mictrosoft Teams KNN